Tillståndsfrågor

De fem Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har gemensam handläggning och tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning samt serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Alkoholhandläggaren svarar också på remisser från Lotteriinspektionen som gäller värdeautomatspel.


Ansökan om serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker.

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, till exempel: berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och olägenheter såsom ordningsstörningar. Tillstånd att servera alkoholdrycker ges av den politiska nämnd som kommunfullmäktige har utsett. En utgångspunkt för Dalslandskommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Det är också kommunen som tillsammans med Polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen följs. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten även tillsynsansvaret när det gäller försäljning av folköl och tobak, vilket framförallt syftar till att förhindra försäljning till underåriga.

I Dalslandskommunerna ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till människors trygghet och hälsa. Mer information och blanketter finns genom att på länkarna till höger på sidan.


Anmälan om försäljning av folköl och/eller tobak

Den som vill sälja tobak och/eller folköl ska, enligt alkohollagen respektive tobakslagen, anmäla detta till kommunen.

För att anmäla försäljning av folköl och/eller tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett och egenkontrollprogram till kommunen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas, Till höger på sidan finns en länk till blanketter.

Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. Vid ägarbyte av butiken ska också detta anmälas till kommunen, eftersom rätten att sälja produkterna inte automatiskt följer med den nya ägaren.


När du använder musik i din verksamhet

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt. Du hittar mer information om hur det fungerar och vad som gäller för just din verksamhet på: www.sami.se/musik


Information till dig som ska starta upp en butik/verksamhet i centrum

Nedan hittar du information som är viktig för dig som ska starta upp en verksamhet i Åmåls centrum.

Tillstånd för att använda offentlig plats
Som företagare i centrum ska man känna till att det krävs tillstånd från Polisen för att få använda offentlig plats (kommunens mark). Exempel på när det krävs tillstånd är: uteservering, skyltar, bord, stolar. Om ett företag har tagit offentlig plats i anspråk och inte har tillstånd så kan kommunen tvinga företaget att plocka bort t.ex. uteserveringen eller bord.

Varje företag söker tillstånd hos Polisen och det gör man enklast via deras e-tjänst men det går också bra på papper. Mer info finns i denna länk:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

Tillståndet för uteservering gäller under perioden 15 maj – 15 oktober.


Tillstånd för uteservering

Vanligtvis söker ni tillstånd för samma uteservering varje år. Om en ny uteservering ska anläggas så ska detta utföras i samråd med undertecknad för att placering och utformning ska bli korrekt. Det är mycket viktigt att trottoarpratare placeras intill fastigheten så att vi kan bibehålla en god framkomlighet på trottoarer.

Frågor kring tillstånd, kontakta:
Daniel Günther, trafikingenjör, telefon: 0533-68 15 47, e-post: daniel.gunther@saffle.se


Ta kontakt med miljöenheten

Ska du starta livsmedelsverksamhet, hygienanläggning, industri, täkt, lantbruk, vattenverksamhet, hantera kemikalier, göra förändringar inom strandskyddat område, anlägga avlopp, installera värmepump eller något annat som kan inverka på hälsa och/eller miljö är det alltid klokt att först kontakta miljöenheten för att ta reda på om det krävs registrering, ansökan eller anmälan.

Kontakta växeln och beskriv ditt ärende hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt handläggare, telefon: 0532-170 00

E-post: bygg.miljo@amal.se

För mer information besök miljöenhetens hemsida.


Bygglov för skylt på fasad

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt utomhus vid eller på fasaden.

Frågor kring bygglov, kontakta:
Fatima Åhl Sjöberg, telefon: 0532-170 65, e-post: fatima.Ahl-Sjoberg@amal.seHar du övriga frågor, kontakta:

Jenny Christensen, näringsutvecklare, telefon: 0532-173 01, jenny.christensen@amal.se

Lycka till med din verksamhet!

Har ni upplysningar, frågor eller vill göra en ansökan?
Dalslands Alkohol- och tobaksenhet
Box 64
464 80 Mellerud
E-post: alkohol.tobak@dalsland.se


Handläggare
Jeanette Krafft
Telefon: 0530-181 46
E-post: jeanette.krafft@mellerud.se

Länkar

• Anmälan om folköl/tobak - Klicka här
Ansökan serveringstillstånd -Klicka här

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?