Viktig undersökning för vägen framåt

Svenskt näringslivs har presenterat senaste rankingen av kommuner utifrån företagens syn på att driva företag i kommunen. Resultatet visar att Åmål tappade 70 placeringar jämfört med 2020.

I företagarnas sammanfattande betyg över det upplevda företagsklimatet får kommunen index 2,93. Det är en liten minskning jämfört med 2020, då index var 3,17 på en skala från 1-6.
 
Tittar man på mätningens olika frågor som företagarna har besvarat framgår det att företagen ger kommunen både positiva och negativa betyg. Förbättringsområden är till exempel kommunens förståelse för företagens verksamheter, tillgång till kompetens och uppfattad attityd.
Höga betyg får kommunen för tillgången till mobilnät och bredband. När det gäller kommunens information till företagen är kurvan på uppåtgående.
 
 - Det här är en jätteviktig undersökning bland flera andra mätningar som betygssätter kommunen. Vi tar det här resultatet på största allvar. Företagarnas upplevelser är jätteviktiga för oss i vårt fortsatta samarbete med näringslivet, säger Kristoffer Ljung näringslivs- och kommunikationschef i Åmåls kommun.

Kommunen bedriver förbättringsarbeten på många olika sätt och får nu kvitto på att tryggheten har ökat och att Åmål har det bästa handelsindex på många år. De insatser som gjorts i kommunen har gjort att antalet anmälningar sjunkit med hela 21%, bäst i hela Dalsland. Handelsindex visar fantastiska siffor och vissa mätningar har aldrig varit så bra som nu. Karlbergsgymnasiet ligger i den absoluta Sverigetoppen när det gäller måluppfyllelse. Jämför man med alla skolor i hela landet ligger Karlbergsgymnasiet på plats sex. Gör man istället jämförelse av skolor som ligger utanför storstadsregionerna ligger Karlbergsgymnasiet etta.
 
 - Vi är på god väg och de insatser vi gjort har verkligen gett fina resultat. Nu fortsätter vi att jobba med företagsklimatet och hoppas det genererar ett stort kliv uppåt i nästa års ranking. Närmast kommer resultaten att analyseras tillsammans med den gemensamma näringslivsgruppen som kommunen har tillsammans med representanter från näringslivet, och därefter planerar vi ett stormöte där vi bjuder in alla företag för att diskutera hur vi kan förbättra dialogen med företagen, säger Kristoffer Ljung.

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?