Tips till Åmålsföretagare: Upphandling inom cirkulära möbelflöden

Upphandlande myndigheter har de senaste åren visat ett allt större intresse av tjänster inom cirkulära möbelflöden. Genom att upphandla dessa tjänster kan Inköpscentralen hjälpa till att påskynda omställningen till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras. 

Upphandlingen riktar sig till ett flertal olika typer av företag över hela Sverige som har en sak gemensam - att öka återbruket inom möbler. I syfte att kunna få med många olika typer och storlekar av företag avser vi att dela upp de flesta anbudsområdena i olika geografiska områden. Företag som vi identifierat som möjliga anbudsgivare:

  • Återförsäljare av återbrukade möbler
  • Företag som arbetar med möbelrenovering, exempelvis snickerier- och/eller tapetserarverkstäder
  • Företag som levererar molnbaserade it-plattformar för att stötta upphandlande myndigheter att synliggöra sitt möbelinnehav och för att kunna cirkulera möbler
  • Företag som arbetar med projektledning och tjänster inom inredning

Är du som Åmålsföretagare intresserad av upphandlingen men är ovan att lämna anbud kommer du att erbjudas stöd i form av instruktioner.

Sista anbudsdag: 2021-11-08

Läs mer om upphandlingen på Addas hemsida.

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?