Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2023

Bild: Svenskt Näringsliv

Era svar på enkäten är viktiga, med många svar får vi ett bra underlag att förbättra företagsklimatet i Åmåls kommun!

Om du fått enkäten, är vi därför tacksamma om ni kan besvara frågorna senast 31 mars. Du är självklart också välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Enkätresultaten presenteras 23 maj.
Klicka på länken för mer information om enkäten från Svenskt Näringsliv: Företagsklimat

Varmt tack på förhand!

Jenny Christensen, Näringsutvecklare Åmåls kommun
Tel. 0532-173 01

Sidan uppdaterades 2023-01-11

Synpunkter på sidan?