Stöd för konstnärer med anledning av covid-19

Konstnärsnämndens Krisstipendium 3 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av coronakrisen. Krisstipendiet ska stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. 

Krisstipendium 3 riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendiet är avsett för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer. Sökande måste vara bosatt eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

En professionellt yrkesverksam konstnär är en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. 

På konstnärsnämndens hemsida finns mer information om krisstipendiet

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?