Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Från och med den 23 december 2021 gäller särskilda föreskrifter för serveringsställen. Förutom de krav som finns i serveringslagen gäller följande:

 • servering inomhus ska ske till sittande besökare (men de får hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande)
 • ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter till andra sällskap åt alla håll
 • besökare ska sitta ner vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ett serveringsställe.

Serveringsställen behöver även göra följande åtgärder:

 • informera sina besökare om hur smittspridningen kan undvikas
 • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna råd för serveringsställen

Den 8 december 2021 började Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen Covid-19 att gälla på serveringsställen. Syftet med de allmänna råden är att begränsa spridningen av Covid-19 och för att minska risken av en ökad belastning på sjukvården.

I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dem som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar i sin verksamhet för att minska risken att trängsel uppstår. De kan till exempel:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FL 2021:93) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen Covid-19

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida  

Har ni frågor kontakta oss på livsmedel, miljö och hälsoskydd i Åmåls kommun. Under vecka 51, 52 och 1 kan vi vara lite svårare att nå på grund av julledigheter. Vid akuta frågor når du tjänstgörande inspektör via växeln 0532-170 00 eller bygg.miljo@amal.se.

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?