SEM AB investerar för framtiden

Företagets vd Tom Gustavsson berättar att man har klarat sig bra genom coronapandemin, mycket tack vare att företaget anpassade sig redan under hösten 2019.

  • Vi började se lägre volymer redan i januari februari i år. Vi gjorde en justering redan under kvartal 4 2019, då våra stora kunder i segmentet commercial vehicles, kraftigt drog ner sina beställningsprognoser. När effekterna av coronapandemin slog till hade vi redan till stor del anpassat oss, säger Tom Gustavsson.

 

Han noterar att coronapandemin inte har orsakat något särskilt personalbortfall utan företaget fortsätter att ha en låg frånvaro.

  • Vi har haft och har en noggrann dialog med vår personal och rapporterar veckovis till våra ägare om läget för företaget. Vi har haft en lägre omsättning, men tack vare att vi har varit snabba på bollen och anpassat oss så ser nyckeltalen bra ut.

Mycket av produktionen går på export. Många företag har fått problem med komponentförsörjningen, men inte Sem.

  • Vi har jobbat en tid med att säkra upp så att vi kan få leveranser av nyckelkomponenter från två olika leverantörer, förklarar Tom Gustavsson.

 

Sem har gjort stora investeringar i produktionsanläggningen och det ser just nu väldigt ljust ut för företaget. Bland annat har man tecknat ett avtal med en ledande tillverkare av stationära gasmotorer för kraftproduktion och gaskompression. Avtalet omfattar utveckling och leverans av tändspolar och kontrollmoduler. Utvecklingsprojektet kommer att starta omgående och serieleveranser av systemen från förväntas påbörjas under de nästkommande åren.

 

Tom Gustavsson berättar också att företaget är inne i ett för företaget helt nytt och mycket intressant marknadssegment sedan ett par år. Det handlar om utveckling av teknik för styrning av batterier för tunga fordon för att bättre kunna utnyttja batterikraften. Utvecklingen sker i samarbete med Scania, Linköpings universitet och Chalmers.

 

Sem AB har i dagsläget 103 anställda i Åmål och 76 personer i Kina. Företaget är just nu i behov av hårdvaruingenjörer.

 

 

Sidan uppdaterades 2022-11-21

Synpunkter på sidan?