Samverkan för ökad trygghet

Patrullerande ordningsvakter
Ordningsvakterna Joakim Nilsson och Anja Byh är välkända om uppskattade bland turister och Åmålsbor.
Foto: Adam Staf

Statistik från Polisen visar att antalet anmälda brott i Åmål har gått ner med hela 22 procent under perioden 1 januari till 31 augusti jämfört med fjolåret. Under 2020 kom det in 1035 anmälningar i Åmål. Under samma period 2021 hade siffran sjunkit till 810 anmälningar.

Vad är anledningen till den positiva utvecklingen i Åmål?

 - Det finns många indikatorer på att det faktiskt har blivit lugnare. Särskilt upplever vi det under det här sommarhalvåret. Det finns en arbetsmodell i Åmål, det här med social störning, områdespolisen, ordningsvaktsverksamheten på LOV 3. En liten kommun som Åmål var en av de första i Sverige om inte den första som hade en så omfattande LOV 3- verksamhet för fem år sedan. Jag tror att det är resultatet av många olika åtgärder på ett positivt sätt som gör att vi har upplevt en lugnare sommar än förra året. Vi tror att arbetssättet kommunen, polis och ordningsvakter har utvecklats på ett bra sätt. Jag tror inte att det hade sett lika bra ut om vi inte hade haft ordningsvaktsverksamheten i sommar, säger Peter Thorstensson kommissarie i lokalpolisområde Östra Fyrbodal och kommunpolis i Åmål, Dals Ed och Bengtsfors.


Undersökningar visade på otrygghet
Trygghetsfrågor är en viktig del av kommunens arbete och det gick in i en mer intensiv fas för cirka 5 år sedan. Då genomfördes flera trygghetsenkäter och resultatet visade att det fanns en upplevd otrygghet på vissa platser och tider i Åmål. Det fanns problem med skadegörelse och droghandel. Musikspelande bilburen ungdom har också upplevts störande i centrum.

Så här fem år senare har väldigt mycket har gjorts och görs för att öka tryggheten i centrum. Arbetet bygger på en nära samverkan mellan många aktörer i samhället. 2016 fick Åmål som en av de första småkommunerna i Sverige godkänt att anlita ordningsvakter i offentlig miljö, så kallat LOV-3-förordnande.


Uppskattade ordningsvakter

Ordningsvakterna Anja Byh och Joakim Nilsson har blivit ett uppskattat inslag på stan under sommaren. De gör allt från att omhänderta berusade personer till serviceuppdrag, till exempel att hjälpa turister. De finns på plats för att tidigt se när situationer håller på att gå dåligt och kan gå in med förebyggande åtgärder. Ordningsvakterna är synliga i Åmåls centrum på kvällar, nätter och helger och i samband med olika evenemang.

 - Vi har kört fredag och lördag från 17 till 04, eller 18 till 05. Sedan har vi jobbat en till två vardagar och lagt tid 14 till 22. Det har rullar på under sommaren. I juli och augusti lade vi mycket tid på Ica Coop och Systembolaget. Vi fanns där mycket för turisterna och även de som jobbar där, berättar Joakim Nilsson.


Vad får ni för respons från företagarna och folk på stan?

 - Vi får väldigt mycket positivt tillbaka. Nio av tio säger: vad roligt att se er och vad kul att ni är här. Det är ju väldigt positivt det vi får tillbaka, både av turister och de som bor i Åmål. Det är jättemånga som kommer fram och pratar med oss, både små och stora, säger Anja Byh.


Joakim och Anja berättar att de jobbar mycket med att skapa relationer och att de pratar med alla. De lär sig vad folk heter och då blir det lättare att ropa namnet till någon om det skulle uppstå konfliktsituationer.

 - Vi är överallt och så har vi lagt mycket fokus på turismen med Måkebergsplans ställplats och gästhamnen. Det ju otroligt mycket husbilar och båtar och upplever de att det är stökigt i Åmål så berättar de det och då vågar de komma hit, säger Joakim.


De konstaterar att deras närvaro med tiden har blivit accepterad och uppskattad av Åmålsborna.

 - Det kunde vara lite negativt i början, att det var dyrt med ordningsvakter. Men nu har det vänt till något mycket positivt. Åmålsborna verkar se nyttan, säger Joakim.


Satsningar i den offentliga miljön
Parallellt med införandet av ordningsvakter har en rad åtgärder genomförts i Åmåls offentliga miljöer för att öka tryggheten. Man har gjort satsningar för att öka belysningen på platser som kan upplevas som otrygga. Gångstråken på Kungsberget och parken utanför Gamla kyrkan är ett par exempel. Den årliga vinterbelysningen lyser upp på många platser i centrum under den mörka årstiden.


Medborgarlöfte styr arbetet
En annan åtgärd är det årliga medborgarlöftet där kommunen och Polisen gemensamt kommer överens om prioriterade brottsförebyggande insatser. I medborgarlöftet för 2021 lovar Polisen och kommunen att öka insatserna mot narkotikamissbruket samt att i ökad omfattning rikta fokus mot brottslighet som drabbar det lokala näringslivet.


Snabba insatser från socialtjänsten
Kommunens socialtjänst genom Ungvux arbetar aktivt ute på stan med hjälp av fältassistenter. Ofta sker det i samverkan med ordningsvakterna i ett koncept som kallat social störning. Det kan vara situationer där personer riskerar en polisanmälan, men som då kan fångas upp direkt av socialtjänsten och få stöd och hjälp.

 - Vi uppmanar alla att ta kontakt med Ungvux och anmäla en social störning. Ungvux samarbetar med skolan och polisen sitter också med i det forumet, säger Daniel Andersson, kommunens säkerhetssamordnare.


Hur upplever ni ordningsvakter samarbetet med socialtjänsten?

 - Det är jättebra. Det förenklar arbetet. Det blir inte liggande några pappershögar. Om vi får tag i en berusad ungdom kan vi lämna över det direkt. Ärendet blir inte liggande. De tar i det direkt. De har ju personkännedom och det är värdefull att kunna byta information med varandra. Det har vi jobbat upp väldigt bra i sommar, säger de.


Områdespoliser med fokus på norra Dalsland

Peter Thorstensson berättar om de två nya områdespoliserna i norra Dalsland som har funnits sedan ett halvår tillbaka. Bakgrunden är brottsutvecklingen i Bengtsfors ifjol. Polisledning i Fyrbodal fattade beslut om att avdela två poliser som fick jobba ostört med så kallade prio 1-ärenden, det vill säga brott mot liv och hälsa. De ansvarar för området Åmål, Dals-Ed och Bengtsfors och utgår från Bengtsfors.


Peter Torstensson återkommer till samarbetet i lokalsamhället som en framgångsfaktor:

 - Det är så mycket som sker i Åmål samtidigt. Det är många aktörer och jag har svårt att se att det fattas något. Jag tror vi ligger långt framme i Åmål. Framförallt är det kontinuiteten och förtroendet mellan olika befattningshavare. De som finns inom polis, socialtjänst och kommun har jobbat väldigt länge på sina positioner. Vi känner varandra och då finns det ett ömsesidigt förtroende. Det ser jag som den stora fördelen, säger han.


Daniel Andersson håller med och tillägger:

 - Jag vill gärna slå ett slag för att vi är en kommun i samverkan. Både näringslivet, Åmål handel och företagen har medverkat i planeringen av LOV 3 och har fått tycka till om hur ordningsvakterna ska jobba. Kommunens fältarbetare arbetar i sin tur med ordningsvakterna. Det kan vara en del till att anmälningssiffrorna har förbättrats, säger han.


Brottsförebyggande rådet samlar hela lokalsamhället
I Åmål finns numera ett brottsförebyggande råd som går under namnet Trygg Åmål kris- och säkerhetsråd. I rådet sitter 22 representanter från hela lokalsamhället. I rådet finns representanter från bland andra pensionärsorganisationerna, vårdcentralen, Svenska kyrkan, Polismyndigheten, Åmål handel, fastighetsägarna och företagarorganisationerna. Genom rådet får alla en gemensam lägesbild över riskbilder i samhället och alla får veta vad som gäller och kan ta tag i saker snabbt.

Text:
Jan Andersson

 

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?