Säffleföretag flyttas till Åmål

Företagare i verkstad
Delägarna av Parsteel visar de nya lokalerna för Kristoffer Ljung (mitten),
näringslivs- och kommunikationschef på Åmåls kommun
Foto: Jan Andersson

Säffleföretaget Nilssons Plåtindustri AB flyttar hela verksamheten till Åmål och bildar företaget Parsteel tillsammans med delar av Åmåls Stålkonstruktioner AB. Nya lokaler ställs iordning för utökad produktion.

Nilssons Plåtindustri AB och Åmåls Stålkonstruktioner AB bedriver liknande verksamheter, det vill säga legotillverkning till industrier och maskintillverkning, industriservice i form av ombyggnad, reparationer och maskinflyttning. I november förra året blev det klart att de båda företagen går samman och bildar det nya och större företaget Parsteel AB. Antalet anställda i Åmål kommer att öka från dagens drygt 20 personer till mellan 40 och 50 anställda till att börja med. De båda nya delägarna Christer Lundquist och Peter Carlsson ser stora fördelar med att slå ihop företagen.

 - Det var två företag som tillverkade samma saker. Det finns fördelar med att vara ett större företag och nu finns det planer på att växa i ett bolag. Vi hoppas förstås på att skapa nya arbetstillfällen i regionen, säger Christer Lundquist i samband med en visning av lokalerna på Forsbrogatan.

Parsteel kommer att växa i ÅSAB:s befintliga lokaler. Varumärket ÅSAB kommer att finnas kvar och fortsätta med tillverkning av stålhallar och stålstommar. Att det nya företaget läggs i Åmål beror på en bättre tillgång till lokalyta. 

Parsteel väntas vara igång med produktionen i Åmål efter sommaren. Företaget håller på med en stor investering i en ny och effektivare laserskärare. Samtidigt byggs lokalerna om för att skapa ett bättre flöde från material till färdiga produkter. Hur många arbetstillfällen den mycket positiva företagssatningen kan innebära vet man inte i dagsläget.

 - Det är väldigt svårt att säga. Vi kommer att rekrytera personal som har rätt värderingar, kan jobba i team och har en vilja att utveckla sig. Personal som vi redan nu behöver är självgående verkstadsarbetare, svetsare, cnc-operatörer och produktionsledare. Vi ser gärna mer tjejer i branschen, säger Christer Lundquist.  

Christer och Peter vill gärna tvätta bort bilden av verkstadsarbetet som smutsigt och tungt.

 - Så är det inte längre. Det är högteknologi idag. De tunga lyften är borta tack vare moderna lyfthjälpmedel. Man behöver inte vara stor och stark för att jobba inom industrin, poängterar de. 

 

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?