Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs

Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den
pågående pandemin förlängs.

Regeringen har tidigare aviserat att omställningsstödet och omställningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag ska aktiveras för december 2021. Nu meddelar regeringen att stöden även kommer kunna användas för januari 2022. Både omställningsstödet och omsättningsstöden riktar sig till företag som har tappat minst 30 procent av sin omsättning jämfört med en referensperiod.

Omsättningsstöden

 • Länk till Boverkets e-tjänst för ansökan av omsättningsstöden Länk till annan webbplats.
 • Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som har
  minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande ska vara godkänd för F-skatt när
  ansökan görs.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet uteslutande beror på effekterna av
  pandemin.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att nettoomsättningen för hela räkenskapsåret som
  avslutades den 31 december 2019 uppgick till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare
  respektive delägare i handels- och kommanditbolag.
 • Stöden är uppdelade i 3 olika stödperioder; juli, augusti och september 2021. För att kunna
  söka stöd för dess perioder krävs att verksamheten har tappat minst 30 procent i omsättning
  jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan utgå med 90 procent av omsättningstappet
  upp till 24 000 kronor per stödperiod.

Mer information

Kontaktperson Länsstyrelsen

Antonia von Zweigbergk
010-224 5150
antonia.von.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Marcus Lorentzon
010-224 4815
marcus.lorentzon@lansstyrelsen.se

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?