Ny guide - Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

I samtal om det Lokala företagsklimatet så har frågan om företagens upplevelse av brott och otrygghet varit en viktig fråga. Svenskt Näringsliv har därför i samarbete Polisen, Brottsförebyggande rådet – Brå och Länsstyrelserna i Sverige tagit fram en ny guide på temat "Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet"

Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare.  

Samverkan och ett kunskapsbaserat arbetssätt utgör grunden i lokalt brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag och en ökad förändringseffekt. Det lokala näringslivet har således en viktig roll att spela i det brottsförebyggande arbetet. Denna nya guide innehåller goda råd, konkreta verktyg och inspirerande exempel för hur näringslivets inkludering i det brottsförebyggande arbetet kan fungera i praktiken.

 

Guiden ska ge inspirera till att komma igång med eller ytterligare fördjupa samverkan med näringslivet i ert brottsförebyggande arbete.

Guiden hittar ni att läsa här: https://www.flipsnack.com/wearenuts/tillsammans-med-naringslivet-mot-brott-och-otrygghet/full-view.html

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?