Näringslivsträff med Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv och Åmåls kommun bjuder in till ett gemensamt  kvällsmöte med samtal om företagsklimatet i kommunen. Hur upplever ni som företagare att det är att driva verksamhet i kommunen? Vad behövs lokalt för att underlätta för dig i ditt företagande? 

Åmål förbättrar sitt resultat i Svenskt Näringslivs årliga mätning av det lokala företagsklimatet - men vad kan, bör och önskar näringsliv och kommun göra framåt för att förstärka det ytterligare? Susanne Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv kommer att presentera enkätunderlaget från årets rankingresultat gällande företagsklimatet. Jenny Christensen, näringsutvecklare Åmåls kommun redovisar arbetet med handlingsplanen till näringslivsstrategin.

Var: Stadshotellet, Åmål
När: 15 november
Tid: Vi startar med kaffe och fika 18:15 och möte 18:30
Anmälan vill vi ha senast den 8 november

Länk till anmälan

Varmt välkommen till trevliga samtal med företagskollegor och kommunföreträdare!

Jan-Erik Samuelsson, kommundirektör
Kristoffer Ljung, chef Näringslivs- och kommunikationsenheten
Jenny Christensen, näringsutvecklare
Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?