Lärlingsutbildning på Karlbergsgymnasiet

Från och med hösten 2021 kommer elever som går i åk 3 på yrkesprogrammen kunna välja att gå en lärlingsutbildning från dessa program;

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Det är ett 20- tal elever från de olika programmet som visat intresse för gymnasial lärlingsutbildning under sitt sista läsår på gymnasiet, vilket är jätteroligt!

Vad innebär lärlingsutbildning?
Eleven genomför minst hälften av sin utbildning på en arbetsplats. Man kan påbörja en lärlingsutbildning i åk1, 2 eller 3. Handledaren är med och bedömer elevens insatser men det är läraren som sätter betyget på avslutade yrkeskurser. Skolan och arbetsplatsen upprättar ett utbildningskontrakt.


Varför lärling?

 • Flera elever tycker att de lär sig bättre ute på en arbetsplats än i skolan
 • Det är en bra pedagogisk modell som vissa elever gynnas av
 • Det kan motverka ungdomsarbetslöshet då målet är att eleven efter sin utbildning ska bli anställningsbar
 • Ett bra sätt för företag och verksamheter att ombesörja sin framtida kompetensförsörjning
 • Samverkan mellan näringsliv och skola främjas
 • Europeisk och nationell samsyn om behovet av 


Stadsbidrag – Ersättning till företaget/verksamheten
Skolan söker stadsbidrag från Skolverket

 • Ersättning till företaget/verksamheten upp till 16 000:/elev/termin
 • Ersättning till Handledare upp till 5000: -/elev/termin (Handledarutbildning krävs)
 • Om företaget vill anställa eleven finns också ett bidrag att söka för det


Vill ditt företag eller din verksamhet vara med och utbilda framtida arbetskraft?
Eller är du bara nyfiken och vill veta mer, hör gärna av dig till:
Charlotte Bring, 0532-172 09, charlotte.bring@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?