Karlbergsgymnasiet i Sverigetoppen

Karlbergsgymnasiet i Sverigetoppen

96 av 100 eleverna på Karlbergsgymnasiet klarar gymnasieexamen. Det är en mycket hög andel jämfört med likvärdiga skolor och placerar skolan på första plats i Sverige med jämförbara skolor. Och det ska bli ännu bättre.

Karlbergsgymnasiet ligger på en fin sjätte plats om man mäter andelen elever i hela landet som klarar gymnasieexamen. Framför Karlbergsgymnasiet ligger då skolor med riksintag som till exempel Öckerös seglande gymnasium så det är en mycket bra prestation av gymnasiet i Åmål. Jämför man däremot skolor som ligger utanför storstadsregionerna så ligger Karlbergsgymnasiet etta i Sverige.

- Vi är otroligt nöjda över detta och vi kämpar på för att bli ännu bättre. Vi strävar förstår efter att alla elever ska klara gymnasiet. Det är inskrivet i målen för skolans verksamhet och en skyldighet för oss att alla ska klara gymnasiet, säger en av skolans glada rektorer Joakim Axelsson.

Rektorskollegorna Christine Siljeblad och Magnus Skoglund instämmer i de fina placeringarna och konstaterar att hela 96 procent av elever klarar gymnasieexamen, vilket är nästa alla elever.

- Det går uppåt för varje år, konstaterar Magnus Skoglund.

Starkt varumärke

Karlbergsgymnasiets varumärke är mycket starkt. Skolan lockar elever från hela närområdet. Pratar man med elever ger de en samstämmig bild av en skola där man verkligen trivs bra. En viktig framgångsfaktor verkar vara tryggheten på skolan. En annan viktig sak för trivseln som de nämner är relationen och det ömsesidiga fina bemötandet mellan lärare och elever.

Elever och rektorer utanför Karlbergsgymnasiet

Rektorer lärare och elever ger samma av trivselns på Karlbergsgymnasiet. Några av dem som bidrar är: Rektorerna Christine Siljeblad, Magnus Skoglund, Joakim Axelsson bakom årskurs 3-eleverna Lovisa Hedborg, David Lindén, Tindra Karlsson. 
Foto: Jan Andersson

Ett av skolans många utvecklingsmål handlar om det kollektiva ansvaret för att skapa en tillgänglig studiemiljö och studiesituation. Alla elever ska känna att de får den stöttning de är i behov av och det har Karlbergsgymnasiet lyckats fantastiska bra med. Det har genom åren pratats om en positiv Karlbergsanda som smittar av sig bland lärare och elever. Den verkar hålla i sig och växter sig starkare för varje ny generation studenter.

Lovisa Hedborg läser årskurs 3 på samhällsprogrammet. Hon instämmer i den bilden:

 - Jag har syskon som har gått på skolan och jag hade en bild av en jättebra skola. Och det var verkligen så när jag började. Vi har en jättebra relation med lärarna. Vi kan prata om saker som inte rör själva skolarbetet, men jag skulle inte säga att vi kompisar. Det är mer en professionell relation, säger hon.

Lokaler för studier eller social samvaro

Skolbibliotek

En annan framgångsfaktor är satsningen på lokalytor för social samvaro. Platser dit man kan gå för att få studiero. Tanken är att eleverna ska kunna studera på skolan efter lektionstid för att på så vis slippa läsa läxor när de kommer hem. Skolan blir på så sätt en trivsam arbetsplats hela dagen för eleverna. Det stämmer också väl överens med ett annat av Karlbergsgymnasiets utvecklingsmål, nämligen att alla elever ska känna trygghet, trivsel och studiero.

- Alla kan sitta var man vill. Det finns många olika lokaler här på skolan, så man kan välja plats beroende på om man behöver plugga eller bara sitta och prata, säger Tindra Karlsson som läser årskurs tre på barn-och fritidsprogrammet.

Stort programutbud

Tack vara att Karlbergsgymnasiet är en stor skola med många program är utbudet för det individuella valet stort. Inom det individuella valet väljer eleven själv vilka kurser du vill läsa. Omfattningen är 200 poäng av gymnasieutbildningens 2500 poäng. Tack vare det individuella valet träffas elever över programgränserna, vilket stärker gemenskapen på skolan som helhet.

- Hur eleverna använder det individuella varierar väldigt mycket. En del använder det för att fördjupa sig och krydda sitt program. En del läser till kurser för att uppnå behörighet till högskola och universitet, berättar Magnus Skoglund.

Karlbergsgymnasiets starka varumärke innebär att skolan har lätt att rekrytera personal.

- Ja, vi har lätt att rekrytera personal. Flera av de vi har rekryterat har också flyttat till Åmål. Det känns bra att vi kan medverka till inflyttning, säger Joakim Axelsson.

 

Fakta Karlbergsgymnasiet

825 elever läser på Karlbergsgymnasiet

88 lärare

Tre rektorer och en biträdande rektor

På Karlbergsgymnasiet finns fem yrkesprogram, fem högskoleförberedande program, introduktionsprogram, gymnasiesärskola, NIU (Nationell idrottsutbildning - Fotboll) och LIU (Lokal IdrottsUtbildning som idrottsprofil).

 

Sidan uppdaterades 2022-11-21

Synpunkter på sidan?