Informationsträff om EURES - att rekrytera inom EU

EURES är ett europeiskt nätverk som Arbetsförmedlingen är med i, vilka är experter på att hjälpa företag att hitta rätt kompetens inom EU.

Ett sätt att hitta ny kompetent personal är att vända sig utanför Sverige. European Employment Service, förkortat EURES, är ett europeiskt nätverk bestående av 32 länder som Arbetsförmedlingen är med i. De är experter på att hjälpa företag att hitta rätt kompetens från EU. Många restauranger och hotell har de senaste åren rekryterat bland annat kockar från Spanien och Italien för att lösa sina personalbehov.

Hur går det till? Vilka kan rekryteras, och från vilka länder? Vad kostar det? Kom och lyssna samt ställ frågor kring hur det rent praktiskt fungerar att anställda från EU via EURES.


Agenda
Fika och mingel från 14.30
15.00 – 15.30 Allmän information från Visita
15.30 – 16.30 Information från EURES om rekrytering från EU

Informationsträffen är kostnadsfri, även för icke-medlemmar i Visita.

Klicka här för mer information och anmälan

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?