Hexpol TPE AB i Åmål storsatsar och nyanställer

Thomas Nilsson, vd för Åmålsföretaget Hexpol TPE AB

Åmålsföretaget Hexpol TPE AB bygger storsatsar 50 miljoner kronor i en nybyggnation och utökad produktion. Satsningen kommer att leda till nya arbetstillfällen. Om cirka ett år beräknas den ny produktionshallen vara igång.

Redan i början av september börjar nybyggnationen som kommer att resultera i en tillbyggnad med en ny produktionshall. Där kommer företaget att producera TPE-granulat till den medicintekniska industrin. Det gör företaget redan idag, men nu kommer den produktionsdelen att separeras från produktionen för industriella ändamål. Nybyggnationen skapar också utrymme för företaget att kunna växa i den befintliga produktionshallen. Företagets bedömning är att investeringen kommer att skapa arbete för både lokala och regionala entreprenörer.

 - Vi jobbar gärna där vi kan med lokala företag. Det har visat sig vara framgångsrikt över åren. Då får man ett annat ansvar över tid och man får ett engagemang när säker och ting uppstår, säger Thomas Nilsson, vd för Hexpol TPE AB.

Hur har processen varit med kommunen?

 - Den har flutit på väldigt bra får jag säga, med snabb och effektivt hanterad bygglovsprocess. Vi försöker som vi alltid gör att vara ute och förinformera i god tid och förmedla våra tankar om vad vi vill, och det har vi gjort sedan lång tid tillbaka med kommunen. Vi upplever att kommunen verkligen har lyssnat och vi ser också att det har kommit förslag på olika lösningar och vi tror att den dialogen har varit nyckeln till framgång, säger han.

 

Thomas Nilsson förklarar att Hexpol nu kommer vi att installera den femte produktionslinjen. Byggnationen innehåller också utrymme för att framgent kunna expandera med ytterligare produktionslinjer.

Den nya byggnaden kommer att ligga mellan de två befintliga huvudbyggnaderna intill nuvarande huvudentrén som vetter mot Gamla Örnäsgatan. Tillbyggnaden beräknas vara klar om cirka ett år Satsningen uppgår till 50 miljoner kronor och kommer att leda till nyanställningar. Företaget har i dagsläget 78 anställda.

 - I första fasen bedömer vi att vi inom ett år kommer vi att vara uppe i närmare 85 anställda. Tittar vi på lite längre sikt inom tre till fem år kommer den fortsatta tillväxten att kräva ytterligare en ökning av flera olika personalkategorier. Förutom operatörer väntas företaget behöva personal inom bland annat kvalitetsutveckling, logistik och säljare, säger Thomas Nilsson.

Han berättar att företagets plan innebär en ökning inom det medicinska området. Under pandemin har Hexpol i Åmål ökat kraftigt inom applikationer inom sport och fritid och leksaker. Man följer nu hur de produktområdena kommer att utvecklas efter coronaperioden och frågan är om de kommer att vara kvar på en fortsatt hög nivå.

 - Kanske allra intressantast just nu är att alla våra kunder går väldigt bra, oavsett vilken bransch man tillhör. Det tror vi kommer att fortsätt några år, säger han.

Plastkulor fylls på i en låda

Fakta Hexpol TPE AB

Företaget producerar TPE granulat. Det är en typ av plastkulor som används av kunderna för att tillverka en lång rad olika produkter. Granulatet används bland annat till medicinska applikationer, där vissa av slutprodukterna används till livsuppehållande utrustning.

Material för industriella applikationer är ett väldigt brett område och kan till exempel vara material som ingår i leksaker, sport- och fritidsartiklar och verktyg. Flera av företagets slutkunder är stora internationella varumärken.

I dagläget har Hexpol i Åmål 78 anställda. Anläggningen är en av tre produktionsanläggningar i Europa och den enda som tillverkar TPE-granulat för den medicintekniska industrin.

 

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?