Håkansson Sågblad AB- starkt varumärke på världskartan

Logotyp Håkanssons sågblad
Håkanssons sågblad är ett av Åmåls mest anrika företag med kunder över hela världen.
Foto: Jan Andersson

Håkanssons sågblad AB tillverkar bandsågblad till livsmedelsindustrin, träindustrin och metallindustrin. Sågblad för metallindustrin utgör den största delen av tillverkningen. Företaget tillverkar cirka 200 olika varianter av bandsågsblad, specialiserade för olika behov hos kunderna. Cirka 90 procent av företagets produktion går på export till ett 60-tal länder över hela världen. Åmålsföretaget har cirka 40 anställda.

Håkansson Sågblad AB var länge ett familjeägt företag. Sedan 2008 ingår företaget i koncernen Munkfors Industri AB. Namnet Håkansson Sågblad AB har företaget behållit eftersom det är ett mycket starkt varumärke över hela världen känt för hög och jämn kvalitet på sågbladen. 2019 firade det stabila företaget 75 år.  

Eftersom företaget har så stor andel export känner de förstås av effekterna av coronapandemin, mycket på grund av att den har orsakat störningar i den globala containersjöfarten.

- Pandemin har rört sig från öst till väst och just nu är det många och stora nedstängningar i Sydamerika och flera länder upplever inte bara en andra våg utan även en tredje. Dessutom är det regionala restriktioner. Men tack vare att vi finns på många marknader har det ändå jämnat ut sig någorlunda. Det har blivit både minus och plus. Sedan i mars har vi haft korttidsarbete och vi planerar att fortsätta med det till och med juni, säger Anders Uttersäv, vd för Håkansson Sågblad AB.

Tillverkning av bandsågblad
Håkansson Sågblad AB tillverkar bandsågblad till kunder i hela världen. Foto: Jan Andersson

Företaget vill växa på flera marknader

Företagets nya försäljnings-och marknadschef Ward Parsons ser stora möjligheter för Håkansson Sågblad att växa på den sydostasiatiska och nordamerikanska marknaden. Trots konkurrens från stora företag i branschen har Åmålsföretaget fördelen av att produkterna håller en hög och framförallt jämn kvalitet.

Tillverkande företag ställer höga krav på leveranssäkerhet från underleverantörerna och att de kan  leverera med jämn kvalitet. Då måste sågbladen hålla hög kvalitet, säger Ward Persons och konstaterar att Sverige och svenska produkter fortfarande är starka varumärken på den globala marknaden.

Gruppbild på personal i produktionsmiljö
Delar av företagets administration tar emot och visar runt på företaget: Lennart Schwartz,
administrativ chef, Anders Uttersäv, vd, Annelie Johansson, order- och försäljning,
Jörgen Eriksson, logistik och skeppning. Foto: Jan Andersson

Bättre resultat än förväntat

Han ser läget i Åmål som en stor fördel. Det är ett litet men stabilt företag som har sin styrka i flexibilitet. Ward Parsons konstaterar att företaget jobbar med att bygga bra relationer med kunderna snarare än att bara vilja sälja en stor mängd sågblad. I företagets nya marknadsstrategi kommer man att öka marknadsföringen till slutkunderna för sågbladen.

Anders Uttersäv lyfter fram personalen för skickligt hantverk som starkt bidrar till att kunderna aktivt väljer företagets våra produkter tack vare den höga kvaliteten. Trots coronapandemins effekter ser han framåt och det har gått bättre än förväntat.

 - Vi ligger i linje med de förväntningar som vi hade under förra året givet covidsituationen. Vi har till och med ökat omsättningen lite. Vi fortsätter att blicka framåt. Målet enligt vår 5-årsplan är att öka verksamheten med 30 procent.

Du som vill läsa mer om Håkansson sågblad kan gå in på https://www.hakansaw.com/

 

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?