Framgångsrika mjölkproducenter i Åmål och Tösse

Bonde bland rader av kor
Företagets delägare Gustav Bäckström visar runt i de stora ladugårdarna.
Foto: Jan Andersson

Det framgångsrika familjeföretaget Björkil och Amnebyns mjölk omfattar två stora anläggningar för mjölkproduktion, Björkils gård strax utanför Åmål och den andra i Amnebyn i Tösse.

Företaget drivs av Gustav Bäckström tillsammans med hans bror och Gustavs sambo. Driften av gården i Björkil togs över 2016 och redan då fanns planer på att utöka verksamheten. 2020 var ägarskiftet klart och nu var de även ägare till anläggningen i Amnebyn.  För Gustav var det aldrig någon tvekan om att fortsätta i pappa Anders fotspår.  

 - Nej, jag visste att jag ville hålla på med det här ända sedan jag var 7 år och började hjälpa till. Det är ett jätteroligt jobb. Det är ett samspel med naturen och den ena dagen är inte den andra lik och det är hela tiden nya utmaningar, säger han.

Företaget har idag en total besättning på 300 mjölkkor och 500 ungdjur, varav hälften finns i Björkil och resten i Amnebyn.

Under ett år levereras 3,3 miljoner liter mjölk till mjölkkooperativet Arla som ägs av 13 000 bönder i Sverige, Danmarks, Storbritannien och Tyskland. Efterfrågan på mjölk är fortsatt lika stor trots att mjölkdrickandet minskar.

 - Fördelen är att det finns avsättning för mjölken. Mjölkdrickandet minskar med cirka 3 procent varje år, men mjölken används till många andra mejeriprodukter, till exempel ost och grädde.

Företaget omsätter 30 miljoner kronor och sysselsätter 17 personer på 10 heltidstjänster. Under den intensiva skördesäsongen tar de in säsongspersonal. Anläggningarna är bemannande från 6 på morgonen till klockan 20 på kvällen.

Mjölkrobotar
Automatiserad mjölkning. Företaget har investerat i nya mjölkningsrobotar och
har nu totalt sex robotar. Foto: Jan Andersson

Mjölkningen är helt automatiserad med hjälp av mjölkrobotar. Den första mjölkroboten började användas år 2000. Förra året investerade företaget i nya robotar och har nu totalt sex stycken.

Många har varit och tittat på det populära och trevliga kosläppet på våren som en trevlig helgutflykt, men det har fått ställas in tillfälligt.

 - Det har vi tyvärr inte kunnat ordna med på grund av coronan, men jag hoppas att det kommer tillbaka igen.

Björkil och Amnebyn mjölk drivs som en ekologisk gård. Det innebar bland annat att de inte får använda konstgödsel eller några kemiska bekämpningsmedel på åkrarna. Bekämpningen av skade växter sker istället mekaniskt och det skapar förstås mer jobb. I gengäld går det att räkna hem eftersom de får bättre betalt för ekomjölk.

Under coronan har efterfrågan på ekologisk mjölk har minskat något. Det beror till stor de på att de stora tillagningsköken inte har varit igång när skolor och universitet har stängt ner.  

Att driva så stora mjölkgårdar kräver mycket foder. Företagets stora anläggningar innebär förstås stora mängder foder. Det går åt 27 ton foder per dag. Fodret tillverkar de själva efter enligt egen receptblandning med korn, vete, bönor och vallväxter. Odlingsytan uppgår 1200 hektar mark, varav en del används för bete.

 

Gustav Bäckström berättar att de brukar få tre skördar av vallväxter under sommarhalvåret. Den första brukar de kunna ta första veckan i juni. Skörd nummer två brukar vara klar i mitten av juli och den tredje skörden är klar i augusti.  

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?