Förbättrat företagsklimat i Åmål

Det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där hela 32 000 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Undersökningen visar en blandad bild av det
lokala företagsklimatet i de dalsländska kommunerna.


På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. I
årets undersökning noteras i det sammanfattande omdömet en uppgång för två av Dalslands fem kommuner och en tillbakagång för övriga tre. Den största betygsökningen står Åmål för. Efter två år av kraftigt försämrade resultat i enkätundersökningen vänder betyget för Åmåls företagsklimat och landar på samma nivå som 2020, med betyget 3,1


- Åmåls företagare anser att kontakten med kommunen har förbättrats. Kommunen får förbättrade betyg i såväl bemötande och service i samband med myndighetsärenden som i dialogen med beslutsfattare. Framför allt anser företagen att tjänstemännens attityder till näringslivet har förbättrats, säger Susann Haggren områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Dalsland. 


- Vi är mycket glada över att det lokala företagsklimatet och sammanfattande omdömet förbättrats i Åmåls kommun. Vi har precis antagit en ny Näringslivsstrategi där vi utifrån undersökningen kan konstatera att vi ringat in rätt fokusområden som fortsatt ska prioriteras. Nästa steg är nu att  tillsammans med näringslivet ta fram en handlingsplan med konkretiserade åtgärder kopplade till strategin, säger Jenny Christensen, näringsutvecklare i Åmåls kommun.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering det blir för kommunerna i 2022 års ranking presenteras den 28 september. För mer information och det fullständiga resultatet för samtliga kommuner, se https://www.foretagsklimat.se/amal

Sidan uppdaterades 2022-11-21

Synpunkter på sidan?