Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Nu har Energimyndigheten öppnat ansökan för elkostnadsstöd till elintensiva företag. Räknas ditt företag som elintensivt? Använd Energimyndighetens beräkningsverktyg för att se om du uppfyller kriterierna och kan ansöka om elkostnadsstöd för perioden oktoberdecember 2022. Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023. Ansökan om elstöd för företag i elområde 3 och 4 som inte är elintensiva beräknas öppna 30 maj och hanteras av Skatteverket.

Elstöd till intensiva företag i hela Sverige

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige. Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022. Energimyndigheten har tagit fram ett beräkningsverktyg där du kan beräkna om ditt företag uppfyller kriterierna.

Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april

Här finns mer information, beräkningsverktyg och länk till ansökan

Elstöd till företag i elområde 3 och 4 som inte är elintensiva

Skatteverket kommer att hantera elstöd till företag i elomårde 3 och 4 som inte är elintensiva. Ansökan om elstöd görs via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj 2023.

Här finns mer information om kommande elstöd för företag i elområde 3 och 4

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?