Campus Dalsland kan startas

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom ett förslag om ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

En förstudie har genomförts och som första åtgärd ska en projektledare/verksamhetsledare anställas. Projektledaren/verksamhetsledaren ska bland annat arbeta vidare med finansieringsfrågor och med rekrytering av medarbetare.

Byggnadsillustration
Bild: Contekton Arkitekter

Förstudien talar för snabbstart av Campus Dalsland och nu ska utbildningsutbudet konkretiseras. Redan 2022 kan programutbildning bli en realitet. Tanken är att Campus Dalsland ska lokaliseras till Bäckefors och i den fastighet som inrymmer Dalslands Sjukhus finns stora ändamålsenliga lokaler tillgängliga som kan anpassas och byggas om. Ett förverkligat Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

Förberedelser har pågått under ett par år och förstudien har genomförts med stöd av Vinnova, Verket för innovationssystem, en förvaltningsmyndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till bland annat till uppgift att främja hållbar tillväxt. Arbetet med förstudien har letts av samverkansstrategen vid Högskolan Väst, Lena Lindhé.

- Det är ett jättelyft det här. Vi har ju en god och fin gymnasial utbildningsnivå i landskapet, men det när det kommer till eftergymnasial utbildning ligger vi litegrann efter. Man blir hänvisad att flytta härifrån om man vill studera vidare. Det här möjliggör nu att bo kvar hemma och läsa vidare. Det här tycker jag är ett bra mått på samverkan. Nu kommer det att ligga i Bäckefors och där finns det ju lokaler. Man kan säker tycka att det är långt från Åmål till Bäckefors, men det är ett alternativ som man har att välja. Utbildningsutbudet ökar ju faktiskt, säger Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förstudie Campus Dalsland pdf (pdf 1,1 MB)

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?