Åmål på andraplats i SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat 2019 (Insikt)

Åmål placerade sig på en hedrande andraplats med samma NKI (nöjd kundindex) som vinnaren.

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund har genomfört NKI-undersökningen Insikt om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen gällande 2019 års ärenden.

Läs mer om resultatet på SKR:s hemsida

Sidan uppdaterades 2023-03-08

Synpunkter på sidan?