Publicerad 2020-10-27

Hemtrevligt hos Marielles Kök & Café

Det är snart ett år sedan Marielles Kök & Café flyttade från Lunnegatan till nya lokaler på Torggatan 16. Det började bra, sedan slog coronan till, men nu ljusnar det.


Publicerad 2020-10-07

SEM AB investerar för framtiden

Sem AB utvecklar och tillverkar bland annat tändsystem för förbränningsmotorer, komponenter till dieselinjektorer och kontaktfria positionssensorer.


Publicerad 2020-05-18

Coompanion stöttar med coachning och rådgivning

Vi tror att en liten grupp kan förändra världen genom att göra saker tillsammans. Coompanion stöttar er med coachning och rådgivning oavsett om det handlar om att starta företag, ha kvar affären i byn eller att medarbetarna ska ta över vid ett ägarskifte.

Läs mer om hur Coompanion kan stötta och coacha


Publicerad 2020-04-29

Åmål på andraplats i SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat 2019 (Insikt)

Åmål placerade sig på en hedrande andraplats med samma NKI (nöjd kundindex) som vinnaren.

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund har genomfört NKI-undersökningen Insikt om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen gällande 2019 års ärenden.

Läs mer om resultatet på SKR:s hemsida


Publicerad 2020-04-29

Åtgärdspaket för att stärka handel och näringsliv

Som ett led i att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin kommer Åmåls kommun och fastighetsbolaget ÅKAB med ett eget åtgärdspaket för att hjälpa företagare och kommunmedborgare. Kommunens första åtgärdspaket kommer uppskattningsvis att hamna på närmare fem miljoner kronor.


Publicerad 2020-02-17

Informationsträff om EURES - att rekrytera inom EU

EURES är ett europeiskt nätverk som Arbetsförmedlingen är med i, vilka är experter på att hjälpa företag att hitta rätt kompetens inom EU.

Ett sätt att hitta ny kompetent personal är att vända sig utanför Sverige. European Employment Service, förkortat EURES, är ett europeiskt nätverk bestående av 32 länder som Arbetsförmedlingen är med i. De är experter på att hjälpa företag att hitta rätt kompetens från EU. Många restauranger och hotell har de senaste åren rekryterat bla kockar från Spanien och Italien för att lösa sina personalbehov.

Hur går det till? Vilka kan rekryteras, och från vilka länder? Vad kostar det? Kom och lyssna samt ställ frågor kring hur det rent praktiskt fungerar att anställda från EU via EURES.


Agenda
Fika och mingel från 14.30
15.00 – 15.30 Allmän information från Visita
15.30 – 16.30 Information från EURES om rekrytering från EU

Informationsträffen är kostnadsfri, även för icke-medlemmar i Visita.

Klicka här för mer information och anmälan


Publicerad 2020-02-17

Informationsträff om företagsfinansiering

Avdelningen för hållbar tillväxt, Uddevalla kommun tillsammans med Europa Direkt Fyrbodal, bjuder in till en informationsträff om vilka stödmöjligheter som finns för ditt företag att växa och utvecklas. Det finns möjlighet för företagen att boka in enskilda möten med Västra Götalandsregionen, EU SME Support och Almi under eftermiddagen om så önskas. De enskilda mötena är på 10 min och i form av ”speed-dating”. Alla företag i Fyrbodal som vill är välkomna till träffen.

Klicka här för mer information och anmäla