Åmåls företagsklimat fortsatt uppåt

Den 23 maj släppte Svenskt Näringsliv resultatet från den årliga enkätundersökningen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Åmål fortsätter att klättra uppåt på skalan över sammanfattande omdöme.
- Vi är oerhört glada över att kurvan för den viktigaste frågan, företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet, fortsätter peka uppåt. Vi har nu uppnått det bästa resultatet på 15 år. Det är tack vare våra fantastiska företag och i samverkan som vi tillsammans når nya mål, och det ska vi fortsätta göra, säger kommunens näringsutvecklare Jenny Christensen. 
Läs mer om resultatet från enkätundersökningen

Sidan uppdaterades 2023-11-17

Synpunkter på sidan?