Det här är FÅC

Förutom Åmåls kommun består nätverket FÅC av medlemmar från butiker, restauranger, industriföretag, föreningar, fastighetsägare m.fl. näringsidkare. Man kan även bli stödmedlem som privatperson. Tillsammans verkar vi för att kommunens invånare och besökare ska få tillgång till en aktiv miljö med meningsfulla aktiviteter och evenemang som gör att man trivs i Åmål.

Vad vill vi?
Genom olika samarbeten/arrangemang vill vi få åmålsbon att bo kvar, arbeta, roa sig
och handla på hemmaplan. Vi vill även locka andra att besöka det vackra och mysiga Åmål, med förhoppningen att de vill återkomma och kanske bosätta sig här.

Varför ska företag, föreningar eller privatpersoner vara med i FÅC?
Ditt medlemskap gör att vi kan lämna ekonomiskt stöd till uppskattade publika evenemang runt om i hela kommunen som vänder sig till dig, dina vänner, anställda, kunder med flera som finns i eller besöker Åmål. Ju fler som är medlemmar och ekonomiskt bidrar till verksamheten, desto fler och mer högkvalitativa arrangemang kan vi stötta. Som medlem får du dessutom ett diplom som visar att du stöttar FÅC.

Som medlem deltar du också i utlottningen av bl a biobiljetter, inträde till Bluesfesten, föreläsningsbiljetter på Bokdagarna, presentkort från Åmål Handel m m.

De största bidragstagarna av FÅC medel skänker ett antal friplåtar eller dylikt till sitt eget arrangemang, biljetter som du eller ditt företag/förening kan vinna.

Vem kan få bidrag?
För att söka bidrag måste man vara medlem i FÅC. Bidragsansökningar ska vara FÅC
tillhanda i god tid före arrangemanget går av stapeln. Beslut om bidrag tas av en styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från företag, fastighetsägare, butiker, banker och föreningar. I styrgruppen ingår även representanter från Åmåls kommun.

Motprestation?
Det arrangemang man vill få stöd till ska vända sig till en stor allmänhet och vanligtvis
vara gratis för besökaren. Givetvis måste arrangemanget hållas inom kommunen. Vid marknadsföring av arrangemanget ska det tydligt framgå att FÅC bidrar till genomförandet. Senast vid årsskiftet efter arrangemanget ska en utvärdering inlämnas.

Bidragstagare av 10 000 kr eller mer förväntas bidra med biljetter av något slag till ett värde av minst 500 kr, dvs en motprestation om ca 5% av bidragets storlek. Förslag på vad motprestationen kan bestå av lämnas samtidigt som ansökan om bidrag görs.

Vi hoppas att införandet av motprestation ökar värdet av medlemskapet i FÅC men också att vinnarna besöker en aktivitet de inte annars hade deltagit i - ett vinnande koncept för båda parter!

Mer information
www.amal.se, under fliken näringsliv, hittar du ansökningsblankett och vilka som fått stöd under året.

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften beror på bransch och storleken på verksamheten.

Dagligvarubutiker: 5 000 kronor

Detaljhandelsbutiker: 1 000 kronor

Bilhandel: 3 000 kronor

Restauranger, caféer: 1 000 kronor

Fastighetsägare: 1 000 - 3 000 - 5 000 kronor

Banker: 7 000 kronor

Företag med 1-5 anställda: 1 000 kronor

Företag med 6-15 anställda: 3 000 kronor

Företag med fler än 16 anställda: 5 000 kronor

Föreningar: 1 000 kronor

Privatpersoner: 160 kronor

(medlemsavgiften är exklusive 25 % moms)

Åmåls kommun dubblar alla medlemsintäkter upp till maximalt 250 tkr.

FÅC Styrgrupp

Roar Strömsheim Representant Åmål Handel 0532-102 30

Nina Bäckström Bankrepresentant 0533-69 19 71

Göran Magnusson Fastighetsägarrepresentant 070-517 77 98

Åsa Lindahl Företagarrepresentant 0532-123 83

Sara Tegnér Föreningsrepresentant 070 926 58 40

Ing-Marie Aronsson Representant för privatpersoner 070-510 32 91

Anna Hjelmberg Åmåls kommun 0532-173 01

Ulrika Abrahamsson Åmåls kommun 0532-174 45

Carina Ohlsson Åmåls kommun 0532-171 03

Marielle Thorin Företagarrepresentant 073-830 25 22

Sidan uppdaterades 2020-02-11

Synpunkter på sidan?