Information om Covid-19, läs mer här.

Det här är FÅC

Förutom Åmåls kommun består nätverket FÅC av medlemmar från butiker, restauranger, industriföretag, föreningar, fastighetsägare m.fl. näringsidkare.  Man kan även bli stödmedlem som privatperson. Tillsammans verkar vi för att kommunens invånare och besökare ska få tillgång till en aktiv miljö med meningsfulla aktiviteter och evenemang som gör att man trivs i Åmål.

Vad vill vi?
Genom olika samarbeten/arrangemang vill vi få åmålsbon att bo kvar, arbeta, roa sig
och handla på hemmaplan. Vi vill även locka andra att besöka det vackra och mysiga Åmål, med förhoppningen att de vill återkomma och kanske bosätta sig här.

Varför ska företag, föreningar eller privatpersoner vara med i FÅC?
Ditt medlemskap gör att vi kan lämna ekonomiskt stöd till uppskattade publika evenemang runt om i hela kommunen som vänder sig till dig, dina vänner, anställda, kunder med flera som finns i eller besöker Åmål.  Ju fler som är medlemmar och ekonomiskt bidrar till verksamheten, desto fler och mer högkvalitativa arrangemang kan vi stötta. Som medlem får du dessutom ett diplom som visar att du stöttar FÅC.

Som medlem deltar du också i utlottningen av bl a biobiljetter, inträde till Bluesfesten, föreläsningsbiljetter på Bokdagarna, presentkort från Åmål Handel m m.

De största bidragstagarna av FÅC medel skänker ett antal friplåtar eller dylikt till sitt eget arrangemang, biljetter som du eller ditt företag/förening kan vinna.

Vem kan få bidrag?
För att söka bidrag måste man vara medlem i FÅC. Bidragsansökningar ska vara FÅC
tillhanda i god tid före arrangemanget går av stapeln. Beslut om bidrag tas av en styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från företag, fastighetsägare, butiker, banker och föreningar. I styrgruppen ingår även representanter från Åmåls kommun.

Motprestation
Det arrangemang man vill få stöd till ska vända sig till en stor allmänhet och vanligtvis
vara gratis för besökaren. Givetvis måste arrangemanget hållas inom kommunen. Vid marknadsföring av arrangemanget ska det tydligt framgå att FÅC bidrar till genomförandet. Senast vid årsskiftet efter arrangemanget ska en utvärdering inlämnas.

Bidragstagare av 10 000 kr eller mer förväntas bidra med biljetter av något slag till ett värde av minst 500 kr, dvs en motprestation om ca 5% av bidragets storlek. Förslag på vad motprestationen kan bestå av lämnas samtidigt som ansökan om bidrag görs.

Vi hoppas att införandet av motprestation ökar värdet av medlemskapet i FÅC men också att vinnarna besöker en aktivitet de inte annars hade deltagit i - ett vinnande koncept för båda parter!

Mer information
www.amal.se, under fliken näringsliv, hittar du ansökningsblankett och vilka som fått stöd under året.

Medlemsavgifter

Dagligvarubutiker: 5 000 kronor

Detaljhandelsbutiker: 1 000 kronor

Bilhandel: 3 000 kronor

Restauranger, caféer: 1 000 kronor

Fastighetsägare:1 000 - 3 000 - 5 000 kronor 

Banker: 7 000 kronor

Företag med 1-5 anställda: 1 000 kronor

Företag med 6-15 anställda: 3 000 kronor

Företag med fler än 16 anställda: 5 000 kronor

Föreningar: 1 000 kronor

(medlemsavgiften är exklusive 25 % moms)

Privatpersoner: 200 kronor inkl. moms             


Åmåls kommun dubblar alla medlemsintäkterna upp till maximalt 250 000 kr.

Styrgrupp

Ulrika Abrahamsson, Åmåls kommun, ulrika.abrahamsson@amal.se

Jenny Christensen, Åmåls kommun, jenny.christensen@amal.se

Göran Magnusson, Fastighetsägarna, g.magnusson@bolia.se

Ing-Marie Aronsson, representant privatpersoner, ing-marie.aronsson@dalsbank.se

Sara Tegnér, representant föreningar, sara.tegner@rfsisu.se

Nina Bäckström, Swedbank, nina.backstrom@swedbank.se

Roar Strömsheim, Åmål Handel, info@amalhandel.se

Åsa Lindahl, PD, asa.lindahl@provinstidningen.se

Carina Ohlsson, Åmåls kommun carina.ohlsson@amal.se

Jonas Andersson, Kupén, jonas@cafekupen.se

Sidan uppdaterades 2021-07-08

Synpunkter på sidan?