Det här är FÅC

Förutom Åmåls kommun består nätverket FÅC av medlemmar från butiker, restauranger,
industriföretag, föreningar, fastighetsägare m.fl. näringsidkare. Man kan även bli stödmedlem
som privatperson. Tillsammans verkar vi för att kommunens invånare och besökare ska få
tillgång till en aktiv miljö med meningsfulla aktiviteter och evenemang som gör att man trivs i
Åmål.

Det här vill vi
Genom olika samarbeten/arrangemang vill vi få åmålsbon att bo kvar, arbeta, roa sig
och handla på hemmaplan. Vi vill även locka andra att besöka det vackra och mysiga Åmål,
med förhoppningen att de vill återkomma och kanske bosätta sig här.


Varför ska företag, föreningar eller privatpersoner vara med i FÅC?
Ditt medlemskap gör att vi kan lämna ekonomiskt stöd till uppskattade publika evenemang
runt om i hela kommunen som vänder sig till dig, dina vänner, anställda, kunder med flera
som finns i eller besöker Åmål. Ju fler som är medlemmar och ekonomiskt bidrar till
verksamheten, desto fler och mer högkvalitativa arrangemang kan vi stötta. Som medlem får
du dessutom ett diplom som visar att du stöttar FÅC.


Som medlem deltar du också i utlottningen av bl a biobiljetter, inträde till Bluesfesten,
föreläsningsbiljetter på Bokdagarna, presentkort från Åmål Handel m m.
De största bidragstagarna av FÅC medel skänker ett antal friplåtar eller dylikt till sitt eget
arrangemang, biljetter som du eller ditt företag/förening kan vinna.

Vem kan få bidrag?
För att söka bidrag måste man vara medlem i FÅC. Bidragsansökningar ska vara FÅC
tillhanda i god tid före arrangemanget går av stapeln. Beslut om bidrag tas av en styrgrupp.
Styrgruppen består av representanter från företag, fastighetsägare, butiker, banker och
föreningar. I styrgruppen ingår även representanter från Åmåls kommun. 

Det är under två perioder man söker stöd - senast 30 april och senast 30 september.
Då har FÅC bättre koll på hur mycket pengar som finns att röra sig med i slutet av året. 

Motprestation
Det arrangemang man vill få stöd till ska vända sig till en stor allmänhet och vanligtvis
vara gratis för besökaren. Givetvis måste arrangemanget hållas inom kommunen. Vid
marknadsföring av arrangemanget ska det tydligt framgå att FÅC bidrar till genomförandet.
Senast vid årsskiftet efter arrangemanget ska en utvärdering inlämnas. Efter genomförandet
av arrangemanget lämnas en redogörelse för hur stödet använts.


Bidragstagare av 25 000 kr eller mer förväntas bidra med biljetter av något slag till ett värde
av minst 500 kr. Förslag på vad motprestationen kan bestå av lämnas samtidigt som ansökan
om bidrag görs.

Vi hoppas att införandet av motprestation ökar värdet av medlemskapet i FÅC men också att
vinnarna besöker en aktivitet de inte annars hade deltagit i - ett vinnande koncept för båda
parter!


Mer information
På www.amal.se, under fliken näringsliv, hittar du ansökningsblankett och vilka som fått stöd.

Medlemsavgifter

Dagligvarubutiker 5 000 kronor
Detaljhandelsbutiker 1 000 kronor
Bilhandel 3 000 kronor
Restauranger, caféer 1 000 kronor
Fastighetsägare 1 000 - 3 000 - 5 000 kronor
Banker 7 000 kronor
Företag med 1-5 anställda 1 000 kronor
Företag med 6-15 anställda 3 000 kronor
Företag med fler än 16 anställda 5 000 kronor
Föreningar 1 000 kronor
(medlemsavgiften är exklusive 25 % moms)

Privatpersoner: 200 kronor inkl. moms             


Åmåls kommun dubblar alla medlemsintäkterna upp till maximalt 250 000 kr.

Styrgrupp

Roar Strömsheim, representant Åmål Handel, tel. 0532-102 30
Terés Lagerkvist, bankrepresentant, tel. 0550-202 80
Göran Magnusson, fastighetsägarrepresentant, tel. 070-517 77 98
Jessica Dagerbrandt, företagarrepresentant, tel. 0532-123 84
Sara Tegnér, föreningsrepresentant, tel. 070-926 58 40
Ing-Marie Aronsson, representant för privatpersoner, tel. 070-510 32 91
Jenny Christensen, Åmåls kommun, tel. 0532-173 01
Carina Ohlsson, Åmåls kommun, tel. 0532-171 03
Lena Lindberg Wong, Åmåls kommun, tel. 0532-170 99

Sidan uppdaterades 2023-02-27

Synpunkter på sidan?