Platsvarumärke Åmål - Attraktionskraft och image

Syfte: Skapa en gemensam bild av stolthet över att verka, bo och besöka Åmåls kommun

Ansvarig enhet: Näringslivs- och kommunikationsenheten

Samarbetspartners: Näringsliv, föreningsliv och organisationer

Kontaktperson: Kristoffer Ljung, Enhetschef näringslivs- och kommunikationsenheten, 0532-174 48

Tidsplan: Q1 2023

Sidan uppdaterades 2023-02-16

Synpunkter på sidan?