Inflyttningskoncept - Attraktionskraft och image

Fokusområde


Syfte: Strukturera och tillgängliggöra information till potentiella inflyttare. 

Ansvarig enhet: Kommunledningskontoret och näringslivs och kommunikationsenheten

Samarbetspartners: Projekt "Det goda livet i Dalsland" samt näringslivsorganisationer, 

Kontaktperson: Jenny Christensen, Näringsutvecklare, Tel.0532-17301

Tidsplan: Löpande 2023

Sidan uppdaterades 2023-10-16

Synpunkter på sidan?