Näringslivsutveckling

Här hittar du information om Åmåls kommuns arbete med näringslivsutveckling. Kommunens service till företag tar utgångspunkten i Åmåls kommuns näringslivsstrategi - "Tillsammans mot 2030" med tillhörande handlingsplan för näringslivsfrågor.

KONTAKTINFORMATION

 Näringsutvecklare
 Jenny Christensen
 Telefon: 0532-173 01
 E-post: jenny.christensen@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-14

Synpunkter på sidan?