Näringslivsprogram

 

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Ett Näringslivsprogram för Åmåls kommun har tagits fram i samarbete med näringsliv, politiker och tjänstemän i Åmåls kommun. Arbetet med att ta fram programmet har gjorts under ett antal träffar och i dialogmöten. Kommunfullmäktige antog programmet den 25 september 2013. Utifrån programmet ska en årlig verksamhetsplan tas fram tillsammans med näringslivet. Uppföljning, avstämning och dialog sker fortlöpande i Näringslivsrådet.

 

Läs programmet i sin helhet här
 För mer information kontakta
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson
Telefon 0532-170 26, 0708-68 59 60
E-post marianne.carlsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-09-05

Synpunkter på sidan?