Lokala företagarföreningar


I Åmål finns ett flertal företagarföreningar som verkar för näringslivets utveckling. Gemensamt med föreningarna är att de medverkar till att skapa ökade kontaktytor och samarbete mellan medlemmarna. De har också goda kontakter med organisationer och myndigheter. Gemensamt för nedanstående tre föreningar är att de ingår i kommunens Näringslivsråd.


Företagarna Åmål
Ordförande Eva-Britt Kalrsson
Telefon 070-519 88 83
E-post eva-britt.karlsson@soderbergpartners.se
Föreningen ingår i Riksorganisationen Företagarna och ingår i distriktet Fyrbodal. Lokalavdelningen företräder små och medelstora företag.


Åmåls Industriförening
Ordförande Emma Norén (personalchef Spicer Nordiska Kardan AB)
Åmåls Industriförening
Box 124
662 23 Åmål
Telefon 0532-177 10
E-post emma.noren@dana.com
Webbsida: www.industriforeningen.se
Den tillverkande industrin dominerar bland de ca 30 medlemmarna i Åmåls Industriförening. 
 
 
Åmål Handel
Ordförande Roar Strömsheim
Skomakaren i Åmål
Västerlånggatan 4
662 31 Åmål
Telefon 0532-102 30
E-post info@amalhandel.se
Webbsida: www.amalhandel.se
Föreningen samordnar och tar tillvara handel- och servicenäringen i Åmål. Föreningen har ca 60 medlemmar.

KONTAKTINFORMATION

Centrumutvecklare
Ulrika Abrahamsson
Telefon: 0532-174 45
E-post ulrika.abrahamsson
@amal.se


Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-11-16

Synpunkter på sidan?