Lokala företagarföreningar


I Åmål finns ett flertal företagarföreningar som verkar för näringslivets utveckling. Gemensamt med föreningarna är att de medverkar till att skapa ökade kontaktytor och samarbete mellan medlemmarna. De har också goda kontakter med organisationer och myndigheter. Gemensamt för nedanstående tre föreningar är att de ingår i kommunens Näringslivsråd.


Företagarna Åmål
Ordförande Bente Hjelm
Telefon: 070-754 03 01
E-post: bente@radio45.se
Föreningen ingår i Riksorganisationen Företagarna och ingår i distriktet Fyrbodal. Lokalavdelningen företräder små och medelstora företag.


Åmåls Industriförening
Ordförande Lars Gustavsson Azelio AB
Åmåls Industriförening
Box 124
662 23 Åmål
Telefon: 070-836 55 99
E-post: lars.gustavsson@azelio.com
Webbsida: www.industriforeningen.se
Den tillverkande industrin dominerar bland de cirka 30 medlemmarna i Åmåls Industriförening. 
 
 
Åmål Handel
Ordförande Roar Strömsheim
Skomakaren i Åmål
Västerlånggatan 4
662 31 Åmål
Telefon: 0532-102 30
E-post: info@amalhandel.se
Webbsida: www.amalhandel.se
Föreningen samordnar och tar tillvara handel- och servicenäringen i Åmål. Föreningen har ca 60 medlemmar.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Näringsutvecklare
Jenny Christensen
Telefon: 0532-173 01
E-post: jenny.christensen@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-03-30

Synpunkter på sidan?