Lokala företagarföreningar


I Åmål finns ett flertal företagarföreningar som verkar för näringslivets utveckling. Gemensamt med föreningarna är att de medverkar till att skapa ökade kontaktytor och samarbete mellan medlemmarna. De har också goda kontakter med organisationer och myndigheter. Gemensamt för nedanstående föreningar är att de ingår i kommunens Näringslivsråd.Åmåls Industriförening
Ordförande Thomas Nilsson, HexpolTPE
Åmåls Industriförening
Gamla Örnäsgatan 15
662 31 Åmål
Telefon: 0532 607 510
E-post: thomas.nilsson@hexpolTPE.com
Webbsida: www.industriforeningen.se
Den tillverkande industrin dominerar bland de cirka 30 medlemmarna i Åmåls Industriförening. 
 
 
Åmål Handel
Ordförande Sara Träff
Telefon: 070-386 52 63
E-post: info@amalhandel.se
Webbsida: www.amalhandel.se
Föreningen samordnar och tar tillvara handel- och servicenäringen i Åmål. Föreningen har ca 60 medlemmar.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Näringsutvecklare
Jenny Christensen
Telefon: 0532-173 01
E-post: jenny.christensen@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-10-21

Synpunkter på sidan?