20 september - Näringslivsträff Åmåls företagsklimat

Näringslivsträff om Åmåls företagsklimat

Nu får vi snart veta rankingresultatet för Åmåls näringslivsklimat. Välkommen till vår Näringslivsträff!

Onsdag 20 september
Kl 18:30
Gamla kyrkan

 

Program:

  • Rankingresultatet presenteras av Susann Haggren från Svenskt Näringsliv.
  • Under kvällen medverkar Ulf Adolfson från Melleruds kommun. Han ska berätta om projektet Co-working hub Åmål. 
  • Vår näringslivsstrateg Jenny Christensen kommer att ha en uppföljning och informera om kommande arbete med näringslivsstrategin. 

 Bakgrund

Den 23 maj släppte Svenskt Näringsliv resultatet från den årliga enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Åmåls kommun uppnådde det bästa resultatet på 15 år tack vare våra fantastiska företag och i samverkan som vi tillsammans når nya mål. Den 20 september presenteras rankingresultatet, det vill säga vilken plats Åmåls kommuns näringslivsklimat hamnar jämfört med landet övriga 289 kommuner.

Anmäl er senast 18 september här

Sidan uppdaterades 2023-11-21

Synpunkter på sidan?