19 januari - Dialogmöte - brott mot företag

Dialogmöte om brott mot företag

Företagare i Åmål: Dialogmöte – Brott mot företag


Ökad brottslighet och otrygghet - hur kan vi polis, kommun och företag vända
detta tillsammans?

Välkommen till ett dialogmöte där ni får tips, råd och information om brottsförebyggande åtgärder.
Vår ambition är att polis, kommun och företag i samverkan kan minska brottsligheten och öka tryggheten i Åmåls kommun.

Stadshotellet Åmål
19 januari kl.18.30
Anmäl här senast 16 januari:  Anmälan

PROGRAM

 • Företagsklimatet med fokus på brott och otrygghet
  Susann Haggren, Svenskt Näringsliv presenterar fördjupar sig i frågan om
  brott mot företag
 • Orsaksanalys
  Daniel Andersson, Säkerhetsstrateg Åmåls kommun
 • Polisens lägesbild/Medborgarlöften
  Peter Torstensson, Kommunpolis i Åmåls kommun presenterar polisens
  lägesbild av brottsligheten i kommunen
 • Dialog om lösningar i samverkan/ Företagen i fokus

Välkomna hälsar

Sidan uppdaterades 2023-11-21

Synpunkter på sidan?