FÅC - För Åmål i centrum


FÅC verkar för att kommunens invånare skall få tillgång till en aktiv miljö med meningsfulla aktiviteter och evenemang som gör att man trivs, gynnar sin stad och "säljer" den till vänner och bekanta. Nätverket FÅC består av medlemmar från butiker, restauranger, industriföretag, föreningar, fastighetsägare m.fl. näringsidkare. Man kan även bli stödmedlem som privatperson.
 
 
Varför ska företag, föreningar eller privatpersoner vara med i FÅC?
Ditt medlemskap gör att vi kan lämna ekonomiskt stöd till uppskattade publika evenemang runt om i hela kommunen som vänder sig till dig, dina vänner, anställda, kunder med flera som finns i eller besöker Åmål. Ju fler som är medlemmar och ekonomiskt bidrar till verksamheten, desto fler och mer högkvalitativa arrangemang kan vi stötta.
Som medlem deltar du  i utlottningen av bl a biobiljetter, inträde till Bluesfesten, föreläsningsbiljetter på Bokdagarna, presentkort från Åmål Handel m m.
De största bidragstagarna av FÅC medel skänker ett antal friplåtar eller dylikt till sitt eget arrangemang, biljetter som du eller ditt företag/förening kan vinna.
 

 Det här är FÅC 


Vem kan få bidrag? 
För att söka bidrag måste man vara medlem i FÅC. Bidragstagare av 10 000 kr eller mer ska bidra med biljetter av något slag till ett värde av minst 500 kr, det vill säga en motprestation om ca 5 procent av bidragets storlek. Förslag på vad motprestationen kan bestå av lämnas samtidigt som ansökan om bidrag görs.

Ansökan mejlas till marianne.carlsson@amal.se.

 
För medlemskap kontakta

Marianne Carlsson,
E-post marianne.carlsson@amal.se
Telefon 0708-685960

Sidan uppdaterades 2018-09-04

Synpunkter på sidan?