Typ av kriminalvårdsanläggning i Åmål

Hur stor skulle en anläggning i Åmål bli?
Svar: Geografiskt läge och verksamhetsförutsättningar talar för en klass 2 anstalt. Det är en anläggning för 400 interner med en flexibilitet att kunna öka antalet intagna ytterligare. 

Det behövs ungefär lika mycket personal som intagna. Dessutom påverkas efterfrågan på varor och tjänster från det lokala näringslivet. Se nedan om arbetstillfällen.

Blir det inte ett för stort åtagande för Åmål?
Svar: Kommunen har gjort en teknisk utredning som visar på goda förutsättningar för en etablering. Den gemensamma tekniska förvaltningen med Säffle underlättar planering och etablering. Intresset och stödet från regionerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland är en stor tillgång. 

Den sammanhållna politiken för hela Sverige syftar till likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktig hållbar utveckling i hela landet. Det kan handla om att bekämpa arbetslösheten, öka företagandet, bygga ut infrastrukturen, se till att medborgarna har tillgång till grundläggande service och stärka statens närvaro, bl.a. genom utflyttning av statliga jobb. Åmål är en kandidat för att få statliga jobb.

Hur lång tid tar det innan en ny anläggning är på plats?
Svar: Det tar minst 5 år från beslut tills en ny anläggning kan stå klar. Kriminalvården försöker korta etableringstiderna bl.a. genom att effektivisera byggprocessen. Mottagande kommun kan underlätta en etablering genom väl förberedda planprocesser, utbyggnad av infrastruktur m.m. 

Målet är att Åmål inom 2 år ska ha tecknat en avsiktsförklaring med Kriminalvården om etablering av en större kriminalvårdsanstalt kommunen.

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?