Rymningar och avvikelser

Hur vanligt är det att någon rymmer?
Svar: En direktrymning innebär att en intagen, i säkerhetsklass 1 eller 2, avviker från området utan tillstånd. Att en intagen rymmer från en anstalt är mycket ovanligt och under 2019 skedde ingen direktrymning. 

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?