Nya arbetstillfällen

Innebär den nya anläggningen fler jobb i kommunen?
Svar: Kriminalvården bedömer att behovet av personal till en ny kriminalvårdsanstalt (klass 2) kommer bli 1,6 arbetstillfälle per intern, cirka 400, med en flexibilitet att kunna öka platser ytterligare. Myndigheten är en stabil och långsiktig arbetsgivare och en nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya jobb inom flera olika yrkeskategorier.

Tjänsterna är inom olika yrkeskategorier beroende på vilken inriktning, storlek och säkerhetsklass an anstalt har. De flesta arbetar som kriminalvårdare, men för att kriminalvården ska fungera behövs också många andra kompetenser, till exempel arbetsledare, psykologer, kockar, städare, vaktmästeri, jurister och beteendevetare.

Kriminalvården erbjuder även sommarjobb som framför allt kriminalvårdare (gymnasieutbildning krävs).

Dessutom skapas indirekt jobb på arbetsplatser i anslutning till kriminalvårdsanläggningen. Andra verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, dagligvaruhandel, kommunikation och andra kommunala och privata servicefunktioner, påverkas positivt genom en etablering. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av kringservice, många gånger lokaliserad i närområdet.

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?