Lokalisering

Var ska anläggningen ligga?
Svar: Kommunen ser nu över och söker passande mark för etableringen. Den lämpligaste platsen bestäms därefter i dialog med Kriminalvården, där man tar hänsyn till olika samhällsaspekter. 

Sidan uppdaterades 2021-01-11

Synpunkter på sidan?