Information om Covid-19, läs mer här.

Lokalisering

Var ska anläggningen ligga?
Svar: Kommunen ser nu över och söker passande mark för etableringen som omfattar 40 hektar inom en radie av tre kilometer från centralstationen. Den lämpligaste platsen bestäms därefter i dialog med Kriminalvården, där man tar hänsyn till olika samhällsaspekter. 

Sidan uppdaterades 2021-06-22

Synpunkter på sidan?