Information till invånarna

Hur kommer jag som Åmålsbo att informeras?
Svar: Information om processens gång kommer finnas löpande tillgängligt på amal.se samt via press och egna sociala kanaler. 

Sidan uppdaterades 2021-01-11

Synpunkter på sidan?