Debattartikel i Aftonbladet

Åmåls kommun fortsätter att arbeta för en etablering av en kriminalvårdsanstalt. Kommunfullmäktige beslutar i januari om ett markinköp av cirka 26 hektar mark väster om Åmål intill E45. Markköpet ökar förutsättningarna för att kunna erbjuda Kriminalvården en snabb lösning på en etablering. Åmåls förtroendevalda har gått samman i en debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 9 januari.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rEbdgl/vi-ar-redo--bygg-ett-fangelse-har-hos-oss

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?