Bredband i Åmåls kommun

Åmåls kommun började år 2003 att bygga ut ett stamnät för att kunna erbjuda bredband via koppar och Radiolänk.
Det här gjordes i ett samverkansprojekt mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Leverantör och partner i projektet var CS-IT.

Efter den här utbyggnaden var det ca 4000 fastigheter i Åmåls kommun som hade tillgång till bredband. Utbyggnaden fortsatte under 2006 då fem telestationer byggdes ut för att kunna leverera ADSL. Samtidigt byggde även Telia ut ett antal telestationer med för att kunna leverera ADSL utanför tätorten.
Efter att byggnationen var klar 2008 hade 96 % av alla hushåll i Åmåls kommun tillgång till bredband motsvarande 8 Mbps.

För den fortsatta utbyggnaden blev det en satsning på fiber.
Fiber är den framtidssäkrade lösningen. Den har väldigt hög kapacitet och klarar av att leverera de tjänster som finns idag och framåt.

År 2012 startade arbetet med fiberföreningar på landsbygden. Först att komma igång var Edsleskogs fiberförening och Fröskog fiberförening. Fröskog fiberförening har byggt sitt nät och kopplade upp tjänster i nätet sommaren 2015. För tillkommande kunder erbjuder föreningen fiberanslutning till faktisk kostnad. Om ni är intresserad kontaktar ni föreningen och får mer information www.froskogfiber.se

Edsleskog fiberförening byggde klart och kopplade upp sin första etapp i december 2015. Därefter fortsatte en fiberutbyggnad söderut med Tydje som kopplades upp i början av 2017. Nu, 2018, pågår en utbyggnad i Ånimskog. För tillkommande kunder erbjuder föreningen fiberanslutning till faktisk kostnad. Om ni är intresserad kontaktar ni föreningen och får mer information www.eafiber.se

Under 2013 bildades det fler fiberföreningar. Det var (förutom Söderbodane och Tydje som har gått in i Edsleskog fiberförening) Åmål Norra, Åmål Berga-Sjövik och Åmål Västra. Dessa föreningar gick samman och startade upp fiberutbyggnaden 2016. Stora delar av nätet kopplades upp i början av 2018. För tillkommande kunder erbjuder föreningen fiberanslutning till faktisk kostnad. Om ni är intresserad kontaktar ni föreningen och får mer information http://www.amal-norra-fiber.se/

Arbetet med utbyggnaden av fiber på landsbygden i Åmåls kommun har skett tillsammans med Stadsnät i Åmål AB.

I Åmåls tätort startade fiberutbyggnad 2014 av Stadsnät i Åmål AB.

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/näringsidkare med ett fiberoptiskt nät. Målet var att alla fastigheter ska ges möjlighet att få en fiberanslutning.

Bakgrunden var att Åmåls kommun under en längre tid hade svårt att få privata aktörer att bygga ut fiber till företag och privatpersoner. Därför togs ett politiskt beslut att kommunen skulle själva bygga ett fibernät i tätorten.

Idag är i princip all byggnation färdig och det finns fiber fram till alla fastigheter i tätorten. Stadsnätet har ett stort utbud av tjänsteleverantörer och de som är intresserade att ansluta sig till Stadsnätet får information om priser och utbud på www.stadsnatamal.se

För ytterligare information kan ni kontakta:

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB)
Telefon: 0532-77 72 00
E-post: stadsnat@amal.se 

Dokumentation

Här finns Åmåls kommuns program för elektronisk kommunikation.
Programmet beskriver hur Åmåls kommun arbetar med fiberutbyggnad.
Klicka här för att ladda ner dokumentet pdf (pdf 764 KB) Programmet är antaget av kommunfullmäktige.

Post och Telestyrelsen

Här är en bra länk till Post och Telestyrelsen där de har information om bredband:
PTS bredband >

Sidan uppdaterades 2022-10-21

Synpunkter på sidan?