Information om Covid-19, läs mer här.

Åmåls kommuns näringslivsprogram

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Ett Näringslivsprogram för Åmåls kommun har tagits fram i samarbete med näringsliv, politiker och tjänstemän i Åmåls kommun. Arbetet med att ta fram programmet har gjorts under ett antal träffar och i dialogmöten. Kommunfullmäktige antog programmet den 25 september 2013. Utifrån programmet ska en årlig verksamhetsplan tas fram tillsammans med näringslivet. Uppföljning, avstämning och dialog sker fortlöpande i Näringslivsrådet.

 

Läs programmet i sin helhet här
 KONTAKTINFORMATION

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Näringsutvecklare
Jenny Christensen
Telefon: 0532-173 01
E-post: jenny.christensen@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-03-10

Synpunkter på sidan?