Näringsliv


Bild som visar spårbytesarbeteBild som visar staplade dricksglasTraktor arbetar meg höskörd

 

Från en handelsplats vid Åmålsåns mynning har Åmål utvecklats till en modern småstad med ett varierat näringsliv. Viktiga näringsgrenar är industri, handel och service. Tillverknings-industrin spänner från sågblad till innovationer inom högteknologi. I vår stadskärna finns ett varierat utbud av butiker, restauranger och mysiga mötesplatser i den offentliga miljön.

Aktuellt

Publicerad 2019-09-11

Satsning i Dalsland för företagare som står inför ett ägar- eller generationsskifte

I höst och vinter genomför Företagarna tillsammans med ALMI och Dalslandskommunerna en fördjupningskurs i ägar- och generationsskifte. Kursen kommer att erbjudas företagare i Dalsland. Satsningen är en uppföljning på förra årets välbesökta ägarskiftesseminarie i Håverud.


Publicerad 2019-09-10

Näringslivsfrukost 27 september 2019

Inbjudan till företagare i Åmåls kommun

Så tycker näringslivet om företagsklimatet i Åmåls kommun
Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv presenterar resultatet av årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i Åmåls kommun.
Vi går igenom hur företagsklimatet i Åmåls kommun har utvecklats de senaste åren utifrån enkätfrågorna och för en dialog om vad som är viktigt inför framtiden. I år har även kommunfullmäktige svarat på enkäten – därmed redovisar vi skillnaderna i betygsättningen mellan företagarna och politikerna. 

Datum: Fredagen den 27 september
Plats: Åmåls Stadshotell
Tid: Kl 07.27

Vi inleder med frukost och anmälan görs till Marianne Carlsson senast dagen före.

Välkommen!

Tillväxtenheten
Marianne Carlsson
Näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60
marianne.carlsson@amal.se 


Publicerad 2019-09-05

Webinarum: Det svenska FoU-avdraget - en dåligt känd möjlighet att direkt sänka Forsknings- och utvecklingskostnader

Sverige är en av världens mest FoU-intensiva länder och ligger i världstoppen inom innovation. För att ytterligare stimulera detta kan företag i Sverige genom FoU-avdraget direkt sänka sina lönekostnader inom FoU. Business Sweden bjuder in till webinarium 17 och 18 september för att tillsammans med experter gå igenom fördelarna med avdraget och dess möjligheter.

Läs mer och registrera er här: https://marketing.business-sweden.se/acton/media/29361/smart-industry-webinar


Publicerad 2019-09-05

Tillsammans utvecklar vi Dalsland - inbjudan till träff 25 september

eDIT arrangerar i samarbete med Dalslands kommuner och Dalslands Sparbank – ”Tillsammans utvecklar vi Dalsland” ett informationsmöte kombinerat med diskussion/workshop, den 25 september, kl 14-16 på Åmåls Stadshotell.

Ett engagerat näringsliv är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna stärka varumärket Dalsland. Många företag är i stort behov av arbetskraft och vi behöver bli fler i Dalsland. Våra ungdomar spelar en nyckelroll för framtidens kompetensförsörjning. "Dalslandnatten" handlar om att förmedla en känsla och så ett frö om vad Dalsland erbjuder för framtidsmöjligheter för att kunna jobba, leva och bo i landskapet.

Läs mer om träffen och anmäl dig på www.ettdalslanditillvaxt.se.


Publicerad 2019-09-05

Vill du starta eller har nyligen startat företag i Dalsland?

Dalslands kommuner och Almi Väst bjuder in till två startseminarier i Bengtsfors den 10 och 24 september, kl 16-19. Startseminarierna "Att växa från start" och "Att sälja med framgång" vänder sig till dig i Dalsland som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner dig som nybliven företagare. Båda seminarierna är kostnadsfria.
Läs mer och anmäl dig på https://www.almi.se/vast/startseminarier (OBS! under alternativet Trollhättan)


Publicerad 2019-04-17

Åmål topp tre i företagsklimat

I 2018 års undersökning av Insikt – en servicemätning av kommunens myndighetsutövning – kommer Åmål på plats tre!

- Vi är otroligt glada över det fina resultatet. Det visar att vi arbetar i rätt riktning och att våra handläggare har ett bra förhållningssätt i vårt myndighetsutövande och i kontakter med våra företag, säger kommunens näringslivsutvecklare Marianne Carlsson.

Stort grattis till Höganäs för förstaplatsen och Tomelilla för andraplatsen!
Fördelar med undersökningen
  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete 
  • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut 
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Länk till öppna jämförelser i företagsklimat pdf (pdf 385 KB)


KONTAKTINFORMATION

Näringslivsutvecklare
Marianne Carlsson
Telefon: 0532 - 170 26
Mobil: 070 - 868 59 60
E-post: marianne.carlsson
@amal.se

Centrumutvecklare
Ulrika Abrahamsson
Telefon: 0532-174 45,
Mobil: 0703-068 100
E-post ulrika.abrahamsson
@amal.se


För att hjälpa dig som driver företag i kommunen, funderar på att starta eget eller att etablera dig hos oss är du välkommen att kontakta Marianne Carlsson.
Lämna synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss. Det kan handla om sådant som är bra eller sådant som behöver rättas till. För att du som medborgare lätt ska komma i kontakt med kommunen erbjuder vi dig en e-tjänst där du beskriver ditt ärende.

Lämna synpunkt

Sidan uppdaterades 2019-01-15

Synpunkter på sidan?