Fakta om projektet

Syftet med Urban Platsinnovation är att bidra till kunskapsutveckling och spridning om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Med kunskap som grund kan man göra strategiska och hållbara val när det gäller platsernas utvecklingsplaner.

Mål

Projektets huvudmål är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett levande centrum.

Projektets delmål är att:

  • Stoppa nedåtgående trend med nedläggningar.
  • Skapa nya innovativa produkter, tjänster och upplevelser.
  • Öka antalet besökare och kunder.
  • Öka kompetensen hos deltagande projektaktörer genom deltagande vid kompetenshöjande möten.
  • Öka antalet näringsaktörer knutna till ett formaliserat samarbetsforum.

Deltagare

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Lysekils kommun är samordnare för projektet på övergripande nivå.

Finansiering

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

KONTAKTINFORMATION

Projektledare Åmål
Ulrika Abrahamsson
Telefon 0532-174 45, 0703-068 100
E-post ulrika.abrahamsson@amal.se

Cia Säll
Projektledare Sverige
Telefon: +46 703-40 43 72
E-post: cia.lantz@lysekil.se

Ingar Guttormsen
Projektledare Norge
Telefon: +47 995-521 47
E-post: ingargutt@gmail.comSidan uppdaterades 2016-05-19

Synpunkter på sidan?