Totalentreprenad

Åmåls kommunfastigheter AB söker en entreprenör för ”Ombyggnad paviljong Karlberg”

Förfrågningsunderlag finns att hämta i digital form via VISMA Tendsign

Sidan uppdaterades 2018-10-11

Synpunkter på sidan?