Tillståndsfrågor

De fem Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har gemensam handläggning och tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning samt serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Alkoholhandläggaren svarar också på remisser från Lotteriinspektionen som gäller värdeautomatspel.

Ansökan om serveringstillstånd:

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker.

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, till exempel: berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och olägenheter såsom ordningsstörningar. Tillstånd att servera alkoholdrycker ges av den politiska nämnd som kommunfullmäktige har utsett. En utgångspunkt för Dalslandskommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Det är också kommunen som tillsammans med Polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen följs. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten även tillsynsansvaret när det gäller försäljning av folköl och tobak, vilket framförallt syftar till att förhindra försäljning till underåriga.

I Dalslandskommunerna ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till människors trygghet och hälsa. Mer information och blanketter finns genom att på länkarna till höger på sidan.


Anmälan om försäljning av folköl och/eller tobak

Den som vill sälja tobak och/eller folköl ska, enligt alkohollagen respektive tobakslagen, anmäla detta till kommunen.

För att anmäla försäljning av folköl och/eller tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett och egenkontrollprogram till kommunen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas, Till höger på sidan finns en länk till blanketter.

Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. Vid ägarbyte av butiken ska också detta anmälas till kommunen, eftersom rätten att sälja produkterna inte automatiskt följer med den nya ägaren.När du använder musik i din verksamhet

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt. Du hittar mer information om hur det fungerar och vad som gäller för just din verksamhet på: www.sami.se/musik

Har ni upplysningar, frågor eller vill göra en ansökan, kontakta:
Dalslands Alkohol- och tobaksenhet
Box 64
464 80 Mellerud
E-post: alkohol.tobak@dalsland.se

Handläggare:
Yvonne Pettersson
Telefon: 0530-181 60
E-post: yvonne.pettersson@dalsland.se

Länkar

• Anmälan om folköl/tobak - Klicka här

Ansökan serveringstillstånd - Klicka här

Sidan uppdaterades 2018-06-08

Synpunkter på sidan?