Lättläst om LSS

Vad är LSS?

LSS är en lag.
Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
I lagen står det att personer med funktionshinder ska kunna få hjälp att leva som andra.
Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionshinder.
En av de lagarna är socialtjänstlagen (SOL).
En del personer med funktionshinder behöver mer hjälp.
Därför finns LSS-lagen.
LSS ger vissa personer med funktionshinder rätt till mer hjälp än vad andra lagar gör.

Vad är ett funktionshinder enligt LSS?

• Personer med utvecklingsstörning kan få hjälp.
• Personer med autism kan få hjälp.
• Vuxna som fått en svår hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom kan få hjälp.
Personer som har ett stort funktionshinder länge kan få hjälp. Det kan vara ett rörelsehinder eller psykisk sjukdom.

De här insatserna finns:

Personlig assistans

En del människor har funktionshinder som gör att de behöver mycket hjälp av andra.
De kan behöva hjälp med att klä på sig, äta eller tvätta sig.
De kan även behöva hjälp med att komma ut och träffa andra människor.
Då kan en personlig assistent hjälpa till.
En personlig assistent kan hjälpa både hemma och utanför hemmet.
Du är själv med och bestämmer vem som ska vara din assistent.

Ledsagarservice

En del människor kan ha svårt att komma ut ensamma.
Det kan vara svårt att gå ensam till bio, till simhallen eller till vänner.
För att komma ut kan det behövas någon som följer med.
En ledsagare är en person som går med dit du ska.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en vän, en kompis.
Tillsammans med kontaktpersonen kan du göra något roligt på din fritid.

Avlösarservice

Föräldrar eller anhöriga som bor tillsammans med ett funktionshindrat barn eller vuxen ska ibland kunna göra något ensamma.
En avlösare kan då komma hem och hjälpa den
funktionshindrade.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Barn och vuxna med funktionshinder behöver ibland komma hemifrån.
De kan få bo på ett korttidshem eller hos någon familj.
I korttidshemmet kan man bo några dagar då och då.

Fritidstillsyn efter skolan

Barn med funktionshinder som är tolv år eller äldre har rätt att ha något att göra när de inte är i skolan.
Detta gäller både före och efter skoldagen samt under loven.

Bostad för ungdom

En del barn med funktionshinder kan inte bo hemma hos sina föräldrar när de läser på gymnasiet utanför Åmåls kommun. Barnet kan då bo hos en annan familj eller i ett annat boende.

Bostad för vuxna

En vuxen person med funktionshinder har rätt till en bra bostad.
I bostaden ska man få den hjälp man behöver.
Behöver man mer hjälp kan man få bo i en gruppbostad eller i ett serviceboende.
Där finns det personal som hjälper till.
På en del boenden finns det personal både dag och natt.

Daglig verksamhet

En del funktionshindrade som inte har något arbete har rätt att ha något att göra på dagarna.
Detta kallas för daglig verksamhet.
Man kan vara på en daglig verksamhet, på någon arbetsplats eller få göra något annat.

Hur ansöker jag?

Om du behöver hjälp måste du själv eller god man ansöka om detta hos kommunen.
Om du vill veta mer eller om du vill ansöka om hjälp, tar du kontakt med någon av LSS-handläggarna, telefon 0532-171 61.

Vad kostar det?

LSS-insatser är kostnadsfria.
Du betalar dina egna privata utgifter, exempel hyra, mat och mediciner.

Om jag inte får den hjälp jag vill ha?

Ibland beslutar LSS-handläggaren att säga nej till din ansökan.
Om du får ett nej förklaras detta med vad som står i LSS-lagen.
Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte kan få det som du ansökt om.
Detta kallas att överklaga.
Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS-handläggare så får du hjälp.
Detta är en lättläst beskrivning av LSS.
Vill du veta mer kontaktar du LSS-handläggare på telefon 0532-171 61.


Kontaktinformation

Kommunväxel
Telefon: 0532-170 00

Sidan uppdaterades 2021-02-15

Synpunkter på sidan?