Äldreomsorg

Hjälp hemma

Personal från hemtjänsten kommer
hem till dig och hjälper dig
att göra det som du inte klarar.

Personalen kan till exempel hjälpa dig att
klä på dig, att gå och handla, att laga mat och att städa.

Om du har svårt att komma till en
vårdcentral kan du få hemsjukvård.

Det betyder att vård-personal
kommer hem till dig.

Du ska ansöka hos kommunen om du
behöver hjälp hemma, telefonnummer
till Bistånd 0532-171 78
telefontid 08.30 – 09.30

Det kostar pengar att få hemtjänst och
hemsjukvård.

Särskilt boende

Du som behöver mycket hjälp och vård
kan söka särskilt boende.

Det betyder att du har ett särskilt boende
som är ditt hem och med dina saker.
Du betalar hyra och du betalar också för
vård, mat och larm.

På ett särskilt boende finns personal
både på dagen och på natten.

Korttidsboende och sjukgymnastik

Du kanske inte klarar av att åka
direkt hem om du har legat på sjukhus.
Då får du bo på kommunens korttidsboende,
där kan du få sjukgymnastik och annan träning.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i äldreomsorgen har tystnadsplikt.
Det betyder att personalen inte får berätta för
andra människor om de gamla som de arbetar hos.

Personalen får till exempel inte berätta varför den
gamla mannen eller kvinnan får hjälp
eller vilken sjukdom han eller hon har.

Kontaktinformation

Kommunväxel
Telefon: 0532-170 00

Sidan uppdaterades 2021-09-27

Synpunkter på sidan?