Studieförbundens bidragsgivning

Åmåls kommun använder sig av Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendationer för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.
I bilagan kan du läsa vilka underlag vi vill ha, hur vi beräknar bidraget osv.

Bilaga

Ansökan om bidrag skickas till
Åmåls Kulturhus
Box 18
662 21 Åmål

birgitta.andersson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Birgitta Andersson
Telefon 0532-171 01
E-post birgitta.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-03-17

Synpunkter på sidan?