Information om Covid-19, läs mer här.

Ledarstipendium

Åmåls kommun delar årligen ut ett stipendium till en förtjänstfull ledare inom en ideell förening med säte i Åmåls kommun som de ideella föreningarna själva föreslår. 

Ledare som får stipendiet är personer som tagit initiativ till en god verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt ha verkat inom föreningen. Särskild hänsyn tas till arbete bland barn och unga.

Det är ídeella föreningar med säte i Åmåls kommun som kan föreslå kandidater till ledarstipendiet. Det är sedan teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål som beslutar om vem som ska få stipendiet. Ledarstipendiet delas ut vid ett överenskommet lämpligt tillfälle. Stipendiebeloppet utgår med en summa som teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar om.


Förslagen skall vara inlämnade till teknik- och fritidsnämnden, Säffle-Åmål, 661 80 SÄFFLE senast den 15 oktober.

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst teknik & fritid
Öppettider vardagar 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 0532-173 02, eller 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-02-05

Synpunkter på sidan?