Ungdomskör

För barn och ungdomar från årskurs 5 har vi en egen kör. Där får man sjunga tillsammans och även prova på stämsång. Kören får dessutom chans att uppträda några gånger varje läsår.

Lärare: Anki Frisk

Kontakt: ann-kristin.frisk@amal.se

Tid: 

Plats: Hörsalen på Kulturhuset (i källaren)

Sidan uppdaterades 2020-09-04

Synpunkter på sidan?